No treng Bergen ein miljøpolitikk som fungerer

Byrådet vil gjere Bergen til Noregs grønaste storby. Dei må hugse at dei også ikkje berre er byråd for Bergen sentrum.

Publisert:

Bård Bøe

Den nye byrådsplattforma inneheld mange viktige punkt som vil dra byen i ei meir klima- og miljøvenleg retning. Ap, MDG, Venstre og KrF fortener ros for å vise ei tydeleg retning her.

Sykkelsatsinga er løfterik: Fleire og meir samanhengande sykkelvegar, eit mogeleg prøveprosjekt med kommunal momsrefusjon ved kjøp av elsykkel og fleire sykkelparkeringar under tak er planar som er godt tilpassa den bratte og våte byen Bergen.

Byrådet legg også fram ein bilpolitikk som har fått eit litt underleg mål: Dei vil redusere bruken av personbil med 30 prosent innan 2023 samanlikna med 2013-nivået. Ettersom bilbruken allereie har gått ned, er det reelle målet å kutte bilbruken med om lag 20 prosent dei neste fire åra.

Fleire av tiltaka er likevel gode: Fleire kollektivavgangar, fleire parkeringsplassar for bildeling og restriksjonar på kva tomter i sentrum som skal vere parkering kan vere gode idear for å få ned bilbruken.

BT20: - Vi har fått en byråd som ser ut til å dyrke provokasjonsrollen

Andre tiltak er det derimot grunn til sjå nøye på før ein set dei ut i live: Fleire bilfrie gater i sentrum kan kanskje vere ein god idé, men berre dersom det ikkje fører til større trafikkproblem andre plassar.

I Oslo har stenging av gater ført til meir trafikk i buområde. Det bør ikkje bli resultatet i Bergen. På same måte vil byrådet redusere talet på parkeringsplassar i byen drastisk. Det kan gje mindre biltrafikk, men det kan også gje kaos i ein by som allereie har dårleg plass.

Der byrådet skriv at dei ikkje vil auke eigedomsskatten denne perioden, finst det ikkje noko tilsvarande løfte for bompengane. I eit intervju med Bergens Tidende flørtar nyslått klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) med ideen om å auke bompengane.

Det er viktig at det nye byrådet hugsar at dei skal vere ei politisk leiing for heile byen. Bilistane betaler allereie mykje bompengar.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) har eit særleg ansvar for at ikkje byrådet fører ein politikk som råkar enkelte delar av byen urimeleg hardt.

Bergen treng å få ned klimagassutsleppa. Byrådet får jobben med å få heile byen med på dugnaden.

Publisert: