Tid for å være kravstor

DNS bør få sitt eget nybygg, uten at det forkludrer planene for Sentralbadet.

Publisert Publisert

NYE SENTRALBADET? Fotoet er fra et raveparty under Bergen Assembly i fjor høst. "Skuffelsen over at Sentralbadet ikke fikk en eneste krone i inneværende nasjonalbudsjett, bør være enkel å komme over. Saken var rett og slett for dårlig forberedt", mener BT. Foto: Odin Drønen

  1. Leserne mener

Den Nationale Scene (DNS) vil realisere sitt eget byggeprosjekt ved hovedhuset på Engen. Det gjør at kulturpolitikerne, Carte Blanche og BIT teatergarasjen mistet en god partner i jobben med å få Sentralbadet bygget om til permanent scene. De tre institusjonene har til nå utgjort en sterk lobby for å gjøre byens gamle bad om til kulturhus.

Prosjektet bør likevel ikke gravlegges. DNS’ frafall betyr isteden at kulturbyråd Julie Andersland (V) og kulturaktørene må gjøre en enda bedre jobb med å overbevise Kulturdepartementet. Behovet for nytt hus for scenekunst i Bergen er prekært.

Les også

DNS: Vil bygge og pusse opp for 730 millioner kroner.

At både Carte Blanche og BIT Teatergarasjen har stått uten tilfredsstillende lokaler i årevis, er en løpende skam for Bergen.

Årsakene er sammensatte, men kan oppsummeres med kulturpolitisk rot, ubesluttsomhet og mangel på langsiktig og strategisk planlegging. Siden Kjødetomten nå er solgt til private utbyggere, bør Sentralbadet stå fremst i kulturbyens prioriteringskø.

Bergens krav om kulturkroner kan virke kravstore. DNS’ nybygg og rehabilitering vil koste 750 millioner kroner. Ombyggingen av Sentralbadet er regnet til 900 millioner kroner.

Summene blekner likevel totalt mot investeringene i Oslo. Hovedstaden får både nytt Nasjonalmuseum for kunst, nytt Munch-museum og nytt Deichmanske bibliotek til oppunder ti milliarder kroner.

Både Stavanger og Kristiansand har fått nye konserthus, Molde og Hamar har fått moderne teater, og Bodø har fått konsertsal i verdensklasse i Stormen.

Bergens argument bør likevel ikke være at det er byens tur nå, men at det er god nasjonal kulturpolitikk å gi viktige institusjoner permanent oppholdssted.

Les også

KULTURDEPARTEMENTET SIER NEI: Ingen hjelp til Sentralbadet.

Skuffelsen over at Sentralbadet ikke fikk en eneste krone i inneværende nasjonalbudsjett, bør være enkel å komme over. Saken var rett og slett for dårlig forberedt.

Første runde i en ny prosess må handle om å forankre saken bedre i bystyret og fylkeskommunen, med entydige vedtak om at Sentralbadet skal prioriteres, pluss en bedre plan for finansiering og drift.

Å få inn nye og gjerne private partnere etter DNS’ utgang kan heller ikke skade. En kompakt enighet vil gjøre det enklere å be kulturministeren om penger igjen.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) har lovet at Bergen skal være den mest nyskapende kulturbyen i Norden.

Skal han holde det løftet, må han jobbe enda hardere for nytt hus til Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».