Den lange freden i Europa er over

Krigen i Ukraina er et angrep på oss alle.

Publisert Publisert
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Torsdag morgen kom med all sin gru. Etter måneder med spekulasjoner, frykt og usikkerhet ble det klart: Europa er i krig. Og den blir blodig.

Det regner russiske bomber over hele Ukraina, også i hovedstaden Kyiv. Russiske bakkestyrker forsøker ifølge kilder å ta seg inn. Flyplasser angripes. Mange titalls er allerede antatt døde.

24. februar 2022 vil i historiebøkene stå igjen som en bekmørk dag i europeisk historie.

Les også

Siste nytt om Ukraina

Den amerikanske psykologen Steven Pinker fikk i 2011 mye oppmerksomhet for sin bok om voldens historie. Han kalte perioden etter andre verdenskrig og frem til i dag for «den lange freden».

Han mente verden hadde gjennomgått en humanitær revolusjon drevet frem av demokrati, handel og opplysning. Derfor var tiden for mellomstatlige kriger forbi.

Kritikerne mente imidlertid at dette var det for tidlig å slå fast.

Torsdag fikk de rett.

– Freden er knust, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i sin tale fra Brussel.

– Vi har nå krig i Europa i et omfang som vi trodde hørte historien til.

Det har ikke manglet internasjonale konflikter siden 1945. Interne stridigheter har ofte tiltrukket seg utenforstående parter, og Vesten har også invadert andre land på mer eller mindre troverdig grunnlag.

Det har derimot vært få kriger hvor en stat regelrett går til krig mot en annen. Europa har blitt spart, selv om Russland gikk inn i Georgia i 2008 og tok Krim fra Ukraina i 2014.

Det er noe annet enn å angripe landets hovedstad og overta dets infrastruktur.

Les også

Tre lærdommer fra München i 1938

Nato ble opprettet etter andre verdenskrig for å skape et felles forsvar mot sovjetisk kommunisme. Ironisk nok blir Ukrainas ønske om å bli med i fellesskapet brukt som begrunnelse for at de nå angripes.

Land og ledere verden over fordømmer krigshandlingene. Det er en nødvendig, men utilstrekkelig reaksjon på det som skjer. Norge må fortsette sitt diplomatiske arbeid, og støtte opp om enda strengere sanksjoner mot Russland.

Den krigen som foregår i Ukraina, er et angrep på oss alle. Et angrep vi hadde håpet å aldri se igjen.

Publisert