Farlig aktivisme

Totalforbud mot abort truer liv og helse. Den polske abortlobbyen må ikke få gjennomslag.


Mandag boikottet polske kvinner både jobb og studier for å demonstrere i gatene - med god grunn. Aktivistgruppen «Stopp Abort» vil totalforby abort, og har samlet så mange underskrifter at nasjonalforsamlingen i Polen må behandle lovforslaget deres. Det er grunn til å frykte at det blir vedtatt. Slike antiliberale strømninger er urovekkende, og må bekjempes.

Den mektige alliansen mellom politikk og kirke har fått antiabortbevegelser over hele verden til å blomstre de siste årene. Sterke konservative krefter i aksen fra Vatikanet til republikanerne i USA holder abortmotstanden levende, noe som har gitt ekstreme utslag i strengt katolske land i Øst-Europa og Latin-Amerika.

Abortloven i Polen er allerede en av Europas strengeste. Hvis borgerinitiativet blir vedtatt, blir Polen ett av syv land med totalforbud. Det betyr at selv barn som blir gravide etter voldtekt eller incest blir tvunget til å føde. De polske aktivistene vil dessuten øke straffen fra to til fem år, både for kvinnen og for legen som utfører inngrepet. Utviklingen er skremmende.

Retten til å kontrollere om og når man skal ha barn, er en grunnleggende forutsetning for kvinners frihet og selvråderett.

Konsekvensen av restriktiv lovgivning er ikke færre aborter, det er flere farlige og kostbare aborter.

Hvert år behandles 6,9 millioner for komplikasjoner som følge av slike aborter, ifølge forskningsinstitusjonen Guttmacher Instititute. I utviklingsland dør mellom 22.000 og 45.000 av skadene.
Å bruke straff og forbud som verktøy for å hindre abort, er altså både ineffektivt og helseskadelig.

Skal abortandelen på verdensbasis reduseres, er ikke svaret straff, det er seksualopplysning, prevensjon og trygge helsetjenester. Ifølge Guttmacher-forsker Gilda Sedgh, ville det vært 24 millioner færre aborter i verden hvis alle som ønsket det hadde tilgang til prevensjonsmidler.
Problemet er at landene med de strengeste abortlovene også begrenser adgangen til prevensjon.

Et annet problem er USAs globale abortpolitikk. Den såkalte kneblingsregelen – the global gag rule – hindrer at amerikanske bistandsmidler støtter organisasjoner som befatter seg med abort. Konsekvensen er stenging av helsetilbud i u-land, og at stadig flere aborter skjer under uforsvarlige forhold.

Alle gode motkrefter må mobiliseres i kampen mot den helseskadelige abortmotstanden.

Det som er oppløftende, er at målrettet innsats hjelper.
Ifølge Norad har Norges støtte til IPFF (International Planned Parenthood Federation) avverget nesten 700.000 utrygge aborter, og gitt nærmere 19 millioner mennesker tilgang til prevensjon.

EU-regelverket åpner for at kvinner fritt kan reise til et annet EU-land for å utføre abort. Selv om slike tiltak treffer sosialt skjevt, hjelper det i det minste mange.

Utfallet i Polen er fortsatt uvisst, men det er grunn til bekymring. Parlamentet har konservativt flertall, og forslaget har funnet støtte i det største partiet.
I mellomtiden fortjener modige stemmer honnør for å ta opp kampen mot den farlige aktivismen.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».