Unødig seindrektighet

Det haster med å få på plass et nytt politihus i Bergen. Forsinkelsene er unødvendige.

HASTER: Arbeidet med et nytt politibygg haster. Organisasjonen lider under dårlige arbeidsforhold og forholdene i politiarresten er uverdige, skriver BT på lederplass. Foto: Sævig, Rune

Publisert:

Siden 2005 har det vært snakk om å flytte politihuset i Bergen til «trekanttomten» ved Store Lungegårdsvann. Behovet for et nytt bygg blir stadig mer prekært.

Denne gangen skyldes forsinkelsene manglende avklaringer knyttet til sikkerhet. Et sentralt spørsmål skal være om operasjonssentralen kan ligge i samme bygg som de øvrige funksjonene i politihuset.

Dette må kunne avklares snarest, slik at en endelig beslutning om bygging kan bli tatt.

Les også

Nytt politihus kan bli forsinket igjen

Politiet står midt i store endringer, som følge av politireformen. Det er mulig å ha en viss forståelse for at politihuset i Bergen ikke har stått øverst på listen over prioriterte oppgaver.

Men det begynner å haste, noe Justisdepartementet tilsynelatende har innsett.

Organisasjonen har vokst ut av dagens politihus for lenge siden, og lider under dårlige arbeidsforhold. Forholdene i politiarresten er uverdige. Spredningen på ulike adresser er både ressurskrevende og rammer intern samhandling.

Også fra et byutviklingsperspektiv haster det med å avklare saken. Trekanttomten ligger særdeles sentralt og tilgjengelig plassert i Bergen sentrum. Dersom det er uaktuelt for politiet å flytte dit, vil tomten være attraktiv for andre formål. En ny plan vil ta tid å utvikle, og seindrektighet i politietaten bør ikke få forsinke byplanleggingen i Bergen.

Politibygg på trekanttomten fremstår som en optimal løsning fra flere perspektiver. Det er vanskelig å se for seg en mer egnet plassering så tett på byen. Nærheten til sentrum, byens utfartsårer og andre nødetater gjør plasseringen praktisk både for publikum og utrykningskjøretøyer. Fra et estetisk perspektiv er dessuten statlige signalbygg å foretrekke fremfor mer gniten arkitektur som gjerne blir resultatet når private aktører får bestemme.

Dessverre kommer ikke arbeidet videre før innvendingene knyttet til sikkerhet er avklart.

Politiet må nå finne ut hvilke krav de stiller til egne bygg. Det kan samtidig være tjenlig med en kritisk gjennomgang av sikkerhetskravene, for å kartlegge om noen av dem er for rigide til å kunne realiseres i praksis.

Alle er tjent med at planleggingstiden for statlige investeringer reduseres. Sikkerhet må naturligvis settes høyt, men utformingen av nøkkelbygg må ikke forpurres av byråkratisk rigiditet.