Eit åtak mot den frie pressa

Fengslinga av TV 2-journalist Kadafi Zaman viser at arbeidsvilkåra for journalistar blir stadig verre.

ARRESTERT: Fengslinga av Zaman er eit tydeleg teikn på at journalistars arbeidsvilkår vert forverra, over heile verda. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix (Arkiv)

Publisert:

Kadafi Zaman vart arrestert i Pakistan fredag. Han var på jobb som TV 2-journalist, og dekka ein demonstrasjon i Punjab-provinsen nord i landet.

Måndag formiddag vart Zaman lauslatt mot kausjon. Norske styresmakter må gjere alt dei kan for at Zaman vert heilt frikjent.

Det er fullstendig uakseptabelt at ein journalist vert fengsla for å gjere jobben sin.

Pakistan har det heile og fulle ansvaret for handsaminga av Zaman. Ifølgje Aftenposten, som har besøkt Zaman, har han blåmerke og hevelsar på kroppen. Arrestasjonen var brutal.

Han er, saman med fleire andre, skulda for drapsforsøk, for å ha tatt mobiltelefonen frå ein politimann og for å ha øydelagt ein politiuniform.

Skuldingane mot Zaman er absurde.

Fengslinga er dessverre ikkje ei isolert hending. Den er berre endå eit teikn på at journalistars arbeidsvilkår vert forverra, over heile verda. Til no i 2018 har 40 journalistar blitt drepne.

Reporterar utan grenser (RSF) gir kvart år ut ein rapport om pressefridom. I årets rapport skriv dei at indeksen «reflekterer eit veksande fiendskap mot journalistar», og at denne fiendskapen vert «oppmuntra av politiske leiarar».

Eit døme på dette, er USAs president Donald Trump, som omtalar kritiske journalistar som folkefiendar. Dette er grovt uansvarleg av Trump, og bidrar til å legitimere hatet mot journalistar.

Trumps utsegn gjer det òg lettare for autoritære statsleiarar å legitimere deira inngrep mot pressa.

Ei fri presse er grunnleggjande i eit fritt samfunn, og er difor ein trugsel mot ufrie samfunn. Det er difor ikkje overraskande at tilbakegangen i pressefridom òg betyr ei tilbakegang for demokratiet. Ifølgje Freedom House har grunnleggjande rettigheiter blitt redusert i 71 land.

Deira 2018-rapport er den tolvte i rekka der det blir meldt om ein nedgang verdas fridom. Denne utviklinga må ein snu. Arrestasjonen av ein kjent norsk journalist kan føre til at fleire får augene opp for den trugselen som hatet mot media representerer.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».