Det holder ikke å tro

Ingen politikere får medalje for å tro på klimaendringer. Klimakampen handler om handling.

Publisert Publisert

BOM: Sp-politiker Geir Pollestad skriver i Dagbladet at den norske miljøeliten opptrer på en måte som skader klimakampen. Kritikken bommer, mener Bergens Tidende på lederplass. Foto: KIM NYGÅRD

Geir Pollestad (Sp) gikk mandag til et knallhardt angrep på «klimaeliten», i et innlegg i Dagbladet. Han mener at «klimalederne skremmer folk bort fra klimakampen».

Innlegget er symptomatisk for Senterpartiet de siste årene: De angriper «eliten».

Pollestads innlegg er et kreativt forsøk på å skylde den altfor trege klimainnsatsen på dem som går i front med kuttforslag. Kritikken mot klimaorganisasjonene bommer, når Pollestad påstår at de stort sett er udemokratisk organisert. Det stemmer faktisk ikke.

Sp-politikeren klager på at det er et så strengt krav til rettroenhet på klimafeltet, at hans parti blir beskyldt for å være klimafornektere. For noen uker siden ville Pollestad slutte å regne utslipp av metangass om til CO₂-utslipp.

Resultatet ville blitt at store utslipp fra landbruket ble holdt skjult.

Nei, Senterpartiet, det holder ikke å tro på menneskeskapte klimaendringer. En må faktisk gjøre noe med dem også.

Partier som vet at klimatrusselen er reell, men alltid velger vekk klimatiltak, er ikke noe bedre enn dem som ikke tror at mennesker varmer opp kloden.

Landbruket får særbehandling i norsk klimasammenheng. Der står dessverre ikke Senterpartiet alene.

«Jordbrukets hovedoppgave i klimasammenheng vil være å redusere utslippene per produsert enhet», sier Olaug Bollestad (KrF) til ABC Nyheter.

Når målet til et samlet storting er å øke norsk matproduksjon, vil dette føre til økte utslipp fra landbruket i fremtiden. Det kan ikke kalles et bidrag til klimaløsningen.

Alle skjønner at den samme logikken ikke kan gjelde på for eksempel biltrafikk. Det ville ikke vært et bidrag til klimaløsningen om en kjører mer og mer bil, så lenge hver motor er litt renere.

Verden må halvere sine klimautslipp frem mot 2030 – om elleve år – for å klare målet om maks 1,5 graders oppvarming. Selv den oppvarmingen vil føre til store negative konsekvenser for verden, men langt fra så mye som om oppvarmingen blir høyere.

Det er på høy tid at politikere gjør alt de kan for å kutte utslipp av klimagasser, i stedet for å skrive debattinnlegg om hvor dumt det er å stemple klimasinker som klimasinker.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».