Kritisk bak murene

Justisministeren kan ikke ta lett på advarsler om dårlige arbeidsforhold, vold og økt bruk av belteseng i kriminalomsorgen.

Publisert:

KUTT: Regjeringens innsats for å effektivisere statlige virksomheter har gått tungt ut over fengslene. Men kutt må være forsvarlig, og kan ikke gå på bekostning av tryggheten for ansatte og innsatte, skriver BT på lederplass. Foto: Bård Bøe

Ansatte i norske fengsler har advart mot konsekvensene av elendig økonomi i flere år. Nå har også toppledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) slått alarm, og ber om krisemøte med Justisdepartementet.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) avfeier saken med at han ikke kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen. Det er arrogant og lettvint. Kritikken er for alvorlig til å viftes vekk.

Les også

Slår alarm om norske fengsler: – Situasjonen nærmest uhåndterlig

Regjeringens innsats for å effektivisere statlige virksomheter har gått tungt ut over fengslene. Siden 2013 er kriminalomsorgens budsjetter kuttet med nærmere 150 millioner, ifølge de fengselsansattes fagtidsskrift. Kuttkravet for 2018 ble nettopp økt fra 25 til 45 millioner kroner.

Ifølge Marianne Vollan, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), har budsjettsituasjonen blitt «tilnærmet uhåndterlig». Regiondirektør i vest, Ketil Schreiner Evjen, mener nivået er så lavt at det så vidt er mulig å opprettholde sikkerheten.

Det er tydelig at både innsatte og ansatte lider under budsjettkutt og lav bemanning. I årsmeldingene til Kriminalomsorgen Vest rapporteres det om økt bruk av glattcelle, belteseng og isolasjon. Flere rehabiliteringsprogrammer er kuttet. Både arbeidspress og sykefravær er alarmerende høyt.

Slike rapporter må tas alvorlig.

SLÅR ALARM: Fengselssjef i Bergen, Harald Åsaune, har i flere år sagt fra om høyt arbeidspress blant de ansatte og mangel på rehabilitering av de innsatte. Foto: Bård Bøe

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) hevder at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen til de ansatte, og vil ikke gå med på at vold og trusler er et økende problem.

Han viser til statistikk fra samme periode i fjor, men underslår at det har vært en dobling av registrerte vold- og trusselhendelser mot fengselsansatte siden 2014. Det er uredelig. Denne utviklingen er hans statssekretær etter sigende godt kjent med.

Det er ikke utenkelig at behovet for effektivisering og kostnadskutt i Kriminalomsorgen fortsatt er til stede. Men det bør ikke skje uten å være lydhør for konsekvensene, og uten å lytte til innspill fra innsiden. Kutt må være forsvarlig. Samtidig er ikke de som rammes alltid best egnet til å gi en nøytral versjon av situasjonen. Statsrådens løfter om en objektiv analyse er i så måte fornuftig.

Det viktige er å sikre trygge forhold for både innsatte og ansatte. Kriminalomsorgen har lenge vært martret av arbeidskonflikter og varslingssaker. Desto viktigere at politisk ledelse engasjerer seg. Det er grunn til å frykte at en enda mer presset økonomi vil forverre situasjonen.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».