Trakasseringen i Forsvaret må få konsekvenser

Forsvarssjefen må innrømme at Forsvaret har en ukultur, og rydde opp. Han bør starte på toppen.

«Forsvarssjef Eirik Kristoffersen må vise at han tar likestilling, og særlig kvinners stilling og trygghet i Forsvaret, på alvor også når det smerter», skriver BT på lederplass.
Publisert Publisert
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Forsvaret har et omfattende problem med mobbing, seksuell trakassering og voldtekt. Det har både NRK og Forsvarets forum avdekket den siste tiden.

Det aller mest graverende funnet er at de aller fleste av dem som blir funnet skyldige i slike overgrep får beholde rang og blir forfremmet til høyere stillinger. Det tyder på en alvorlig svikt.

Det er viktig at Forsvaret selv etterlever verdiene til det samfunnet det er satt til å forsvare. Det gjør ikke organisasjonen i dag. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen må innrømme at Forsvaret har en ukultur, og sørge for at trakassering får reelle konsekvenser.

Les også

Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering

Rundt 27.000 kvinner og menn har sitt daglige virke i det norske forsvaret. I en så stor organisasjon, hvor folk i tillegg lever og jobber svært tett på hverandre i et strengt hierarki, vil mobbing, trakassering og overgrep alltid forekomme.

Derfor er det viktig å ha gode varslingsrutiner som er kjent for alle. Mye tyder på at Forsvaret har et stort forbedringspotensial.

Forsvarssjefen har blitt presset på om han mener at Forsvaret har en «ukultur». Han ønsker ikke å bruke det ordet, fordi det «stempler hele Forsvaret og er ikke noe alle de som hver dag løser oppdrag og tar vare på hverandre fortjener». Han snakker i stedet om å «luke ut ugress».

I så fall bør han starte på toppen.

Det er nemlig ikke særlig grunn til å tro at det foregår mer trakassering i Forsvaret enn andre plasser. Ukulturen i Forsvaret er på ledelsesnivå, hvor man åpenbart ikke er villig til å la trakassering få konsekvenser for dem som begår den.

Les også

Forsvaret vil gå gjennom alle varslingssaker på nytt

I høst skal konsulentselskapet PWC ettergå Forsvarets varslingsrutiner på oppdrag fra Forsvarsledelsen. Det er et godt første steg. Rapporten bør besvare om Forsvaret har kommet med tilfredsstillende represalier overfor befal som begår overgrep, og det må være full åpenhet om det som kommer frem.

Eirik Kristoffersen er uvanlig ung i rollen som Norges forsvarssjef, og har lenge jobbet aktivt for å bedre rekrutteringen av kvinner til Forsvaret. Han sto bak opprettelsen av en egen spesialstyrke for kvinner, Jegertroppen, og har mottatt Forsvarets likestillingspris.

Nå må han vise at han tar likestilling, og særlig kvinners stilling og trygghet i Forsvaret, på alvor også når det smerter.

Publisert