Skolene må kunne bruke penn og papir på eksamen

Thale Stokken Madsen (19) (til venstre) og Anna Økland Guldberg (18) var på kurs på Amalie Skram videregående skole før sin første eksamen.

Utdanningsdirektoratet kan ikke insistere på heldigital eksamen før de har gode nok systemer på plass.

Publisert: Publisert:

Gjennomføringen av vårens første avgangseksamener har gått alt annet enn smurt. Problemene startet allerede forrige uke da nettsidene som skulle vise eksamenstrekket streiket. Elevene fikk ikke logget seg inn og se hvilke fag de skulle ha eksamen i.

Da gjennomføringen av eksamen skulle starte mandag, dukket det opp nye problemer. Flere videregående skoler rundt omkring i landet varslet at elevene ikke fikk den digitale tilgangen de skulle ha, men ble sittende og vente i timevis.

I Møre og Romsdal førte i tillegg lokale nettverksproblemer til at elevene ikke fikk levert oppgavene sine. Til slutt ble eksamen avlyst.

Fellesnevneren for alle eksamensproblemene er at de er digitale. De viser at systemene som skolene skal benytte ikke er gode nok.

Skolene mangler også beredskap når systemene svikter. De mange problemene viser at den første heldigitale gjennomføringen av eksamen ikke har vært godt nok planlagt. At Utdanningsdirektoratet nå insiterer på at feilene er rettet, hjelper lite. For mange elever har skaden allerede skjedd.

Les hele saken med abonnement