Farvel til moralismen

Stoltenberg-utvalgets rapport må føre til gjennomgripende reform. Rusomsorgen er overmoden for det.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

FORSLAGENE fra regjeringens rusutvalg er viktige. Både fordi de er konkrete og velbegrunnede, men også fordi de samlet sett er et oppgjør med moralismen i norsk narkotikapolitikk. Med moralisme menes det at rusbrukere først og fremst er blitt stemplet som kriminelle og asosiale individer, og dermed satt utenfor normalt samfunnsliv. Politikken har i mer enn 30 år vært dominert av dette aspektet, og moralismen har i seg selv sperret for rasjonelle reformer i rusomsorgen.

I tillegg har helseaspektet i rusomsorgen vært preget av lappverk og rigide ordninger, og et rehabiliteringssystem som har hatt svært liten effekt.

Les også

Vil gi gratis heroin

UTVALGET viser mot ved å foreslå overvåket inntak av heroin i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering). Argumentet er at det ikke finnes alternativer for de mest utslitte og syke brukerne. Slik sett er det også en erkjennelse av nederlag, av at det er noen som aldri vil kunne rehabiliteres.

Heroinutdeling er et svært kostbart tiltak som kun vil hjelpe noen få. Bekymringen er at det vil stjele ressurser fra tiltak som vil ha langt større effekt for flere. I tillegg utvikles det substituttpreparater som har vel så god effekt, og som vil være billigere å administrere. Dette må vurderes nøye før et prøveprosjekt med heroinutdeling settes i gang.

Noen av utvalgets forslag om reformer i LAR-systemet bør kunne fange opp en del av brukerne som heroinforslaget er myntet på.

DE BESTE FORSLAGENE i rapporten handler både om forebygging, behandling og oppfølging. Avkriminaliseringen ligger i det å tilby avtaler om oppfølging istedenfor påtale og straffeforfølgning, og det å etablere tverrfaglige nemnder som skal foreslå tiltak for dem som pågripes med narkotika.

Forslagene om å sikre oppfølging av rusavhengige under og etter fengselsopphold, og det å skape trygge boforhold, er også svært relevante.

BEHANDLINGSTILBUDENE skal ifølge utvalget desentraliseres og gjøres mer tilgjengelig. Blant annet er det svært positivt at behandling med legemidler (LAR) skal legges til kvalifiserte miljøer i førstelinjetjenesten over hele landet, i såkalte mottaks— og oppfølgingssentre.

Sammen med forslaget om en «los» som skal hjelpe hver bruker gjennom byråkratiet, begynner dette å ligne en rusomsorg som først og fremst er basert på brukernes behov.

Til sammen utgjør forslagene et logisk, konstruktivt og verdifullt løft for rusomsorgen i Norge. Skepsis mot det ene kontroversielle tiltaket må ikke stå i veien for at denne gruppen omsider får et hjelpeopplegg som fungerer. Hva synes du om forslagene fra regjeringens rusutvalg?

Publisert
BT anbefaler

Skjelt ut av Wolfe. – Det likte jeg godt!

Brann har gått 20 seriekamper uten å tape.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Stine er redd hun må slutte i yrket som følge av høye strømpriser

  2. E16 fremdeles stengt. Ny vurdering i kveld.

  3. Sjefen holdt planene hemmelig i et halvt år. Så sa han opp 80 kollegaer.

  4. Trapper opp streiken ved flere skoler

  5. – Spesiell situasjon når en ansatt får en slik trussel

  6. – Havner du i de kraftigste bygene, blir det som å ta seg en dusj