• MISFORSTÅTT: Arbeidarpartiet si finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen (biletet) ser ut til å ha gløymd at stønaden til elbilar ikkje er eit tiltak for å jamne ut sosiale skilnader. Det er støtte for å få folk over til meir miljøvenleg transport. FOTO: Ingar Storfjell

Tesla-tøys frå Ap

Ein kan ikkje skilje mellom bilmodellar når ein gir avgiftslette til elbilar.