Køpris gir mindre kø

Rushtidsavgiften i Bergen fungerer bedre enn forventet.

SUKSESS: Rushtidsavgiften har ført til mindre kø i Bergen, og er en foreløpig suksess, mener BT. Foto: Rune Sævig (Arkiv)

Publisert:

Hver åttende bil som kjørte i rushtiden i 2016 er nå borte, ifølge nye tall fra Statens vegvesen. Rushtidsavgiften har ført til mindre kø i Bergen, og er en foreløpig suksess.

Den totale trafikken pr. døgn er redusert med seks prosent. Det er mer enn forventet.

Da rushtidsavgiften ble innført, trodde man at døgneffekten ville bli en reduksjon på inntil tre prosent. Bystyret vedtok avgiften etter analyser som viste en trafikkreduksjon i morgenrushet på 9 prosent og 4–6 prosent i ettermiddagsrushet.

Nedgangen i rushtiden ble altså 13 prosent, dobbelt så mye som forventet.

Les også

Akutt forurensning kan doble risikoen for hjerteinfarkt

Avgiften har ført til mer trafikk i tidsrommet før og etter taksthevingen. Det er enda et tegn på at den fungerer.

Målet med den tidsdifferensierte avgiften var å redusere trafikken i det mest belastede tidsrommet. Hvis bilister som vanligvis kjørte i rushtiden tilpasser kjøringen til utenfor rushtid, fungerer ordningen.

Det har altså skjedd.

Les også

Bomringer er forhistorisk

Aller helst bør bilister gå over til å bruke kollektivtrafikk. Der viser tallene en økning på 3,9 prosent i 2016 og 6 prosent i 2017. For å sikre god vekst i årene som kommer, er det viktig at bybaneutbyggingen ikke sporer av.

Kvaliteten på kollektivtilbudet er kraftig bedret de siste ti årene, og det er nå mulig for langt flere enn før å basere seg på buss og bane.

Trafikken har gått opp på andre strekninger enn der det er rushtidsavgift, som Bønes via Fjøsanger, og gjennom Arna. Det viser at rushtidsavgiften har hatt noen hull, som har gjort køsituasjonen verre noen steder.

Ser en derimot køene under ett har rushtidsavgiften gjort Bergen til en bedre by å bevege seg i. Hullene i rushtidsavgiften kan også bli tettet når de nye bomstasjonene blir operative innen 1. januar 2019.

Les også

Rekordstor bompengeprotest

Rushtidsavgiften er en del av et nødvendig paradigmeskifte i Bergen. Byen ville ikke taklet at trafikktallene fortsatte slik de gjorde på 2000-tallet. Bergensregionen vokser, og Nygårdstangen og Danmarksplass har fungert som regionens veikryss.

Det kan trafikkregulering og utbygging av Bybanen få en slutt på. Denne utviklingen må ikke snus.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».