Trygdefellen

Politisk fredlysning av sykelønnen er uansvarlig. Norge kan ikke ta seg råd til verdens rauseste ordning.

Publisert:

KRIG OG KUTT: Heidi Nordby Lunde (H) har varslet at hun vil gå til valg på å kutte i sykelønnen. Fagforbundet kaller det en krigserklæring mot arbeidsfolk. Politikerne og partene i arbeidslivet må hale seg opp av skyttergravene og lytte til forskning og erfaring, skriver BT på lederplass. Foto: Georgsen Tone

Det er umulig å komme unna den åpenbare sammenhengen mellom sykelønn og sykefravær. Norge har verdens rauseste sykelønnsordning. Samtidig er sykefraværet betydelig høyere enn i alle land det er naturlig å sammenligne seg med.

Til tross for dette, har politikerne besluttet at sykelønnsordningen skal vernes gjennom hele stortingsperioden. Det er uansvarlig. Velferdsstaten er under vedvarende press, og IA-avtalen skal reforhandles. Det er ingen vei utenom å diskutere bedre og mer bærekraftige løsninger for sykepengene.

Les også

Nordmenn er verdens friskeste folk – med verdens høyeste sykefravær

Heidi Nordby Lunde (H) varslet nettopp i DN at hun vil gå til valg på å kutte i sykelønnen for å hindre utenforskap og øke sysselsettingen.

Selv om hun får støtte fra faglig hold, kaller Fagforbundet utspillet en krigserklæring mot arbeidsfolk. Arild Grande (Ap) mener hun velter byrden ved sykdom over på dem som har det tøft. Så forutsigbar og meningsløs er den norske sykelønnsdebatten.

Hvis politikerne og partene i arbeidslivet skal lage en holdbar plan for fremtiden, må de hale seg opp av skyttergravene og lytte til forskning og erfaring.

Sykelønnsordningen er dyr i dobbel forstand. Den koster arbeidsgiverne 17 milliarder kroner i året, ifølge Nav. Kostnaden for norsk økonomi er enda større, fordi folk som kunne vært produktive blir hjemme.

Sykefraværet i privat sektor er redusert de siste 17 årene, men fraværet i kommunal sektor har fortsatt å øke. Til tross for høye ambisjoner, har ikke IA-avtalen fra 2001 klart å løse den floken. Organisasjonen for økonomisk samarbeid i Europa (OECD) mener Norge har havnet i en trygdefelle.

Heidi Nordby Lundes utspill er inspirert av Sverige, som har innført en kombinasjon av av lavere sykelønn, større aktivitetsplikt og lavere skatt.

Ifølge velferdsforsker Simen Markussen ved Frischsenteret, har den svenske oppskriften virket. Sysselsettingen har økt i Sverige, og forskning viser entydig at redusert sykelønn gir mindre fravær.

I Norge får de som blir syke dekket 100 prosent av lønn opptil en viss grense i ett år. Arbeidsgiver betaler de første 16 dagene. Sverige har redusert kompensasjonsgraden til 80 prosent det første året og innført en karensdag.

Utmeislingen av detaljene er mindre viktig enn det sentrale poenget: Sykelønnsordningen må gi riktige insentiver.

Arbeidsgivere må få økonomisk motivasjon til å jobbe aktivt for å få syke tilbake i jobb, og arbeidstakere må motiveres til å velge gradert fremfor full sykemelding.

Full kompensasjon fra staten gir ingen insentiver til å strekke seg for noen parter, og kan ikke være normen.

BT presiserer: En tidligere versjon av lederen beskrev forholdet mellom privat sektor og offentlig sektor, som senere er rettet til «kommunal sektor».

Tall fra Kommunenes sentralforbund viser at sykefraværet i kommunal sektor steg fra 2001 og fram til 2008, for så å ha en flat utvikling.

Faktisk har i ettertid sjekket opplysningene i lederen, og mener konklusjonen ikke stemmer med den beste statistikken SSB har på feltet. Faktisk har derfor kommet til at det er misvisende og delvis feil å beskrive en virkelighet der sykefraværet utvikler seg i hver sin retning. BT beklager dette.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».