• KRIG OG KUTT: Heidi Nordby Lunde (H) har varslet at hun vil gå til valg på å kutte i sykelønnen. Fagforbundet kaller det en krigserklæring mot arbeidsfolk. Politikerne og partene i arbeidslivet må hale seg opp av skyttergravene og lytte til forskning og erfaring, skriver BT på lederplass. FOTO: Georgsen Tone

Trygdefellen

Politisk fredlysning av sykelønnen er uansvarlig. Norge kan ikke ta seg råd til verdens rauseste ordning.