Noreg treng eit skikkeleg forsvar

Forsvarssjefen har sagt kva som krevst om Noreg skal klare å forsvare seg sjølv. Det rådet bør regjeringa følgje.

Publisert Publisert

SJØLVFORSVAR: Dagens norske forsvar er for svakt. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bør no lyttast til av regjeringa, skriv BT på leiarplass. Foto: Heiko Junge

Forsvarssjefens fagmilitære råd, som kom tysdag, kan kokast ned til følgjande: Noregs forsvar er ikkje stort eller godt nok til å forsvare landet. Russland kan angripe langt raskare enn før. Det aukar problemet for eit forsvar som i røynda baserer seg på hjelp frå Nato-allierte.

Mandatet frå regjeringa er å skape eit forsvar som gjer at Noreg tek eit større ansvar for eigen tryggleik, og samstundes kan bidra meir til Nato-alliansen. Svaret frå forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er ei tilråding som vil auke forsvarsbudsjettet med 25 milliardar kroner i året innan 2028.

Les også

Forsvarssjefen vil ha flere soldater, nye helikoptre, nasjonalt missilforsvar, fire fregatter og mye mer

I det fagmilitære rådet er det rimelegare løysingar, som alle vil gje eit betre forsvar. Men det er berre det dyraste, alternativ A, forsvarssjefen meiner vil svare på mandatet frå regjeringa.

Her tilrår han at talet på tilsette i forsvaret blir auka med 6800 til 24.000, og talet på vernepliktige med nær 8000 til 15.800. I tillegg kjem store investeringar, mellom anna i fire nye fregattar (fem inkludert erstatninga av havarerte «Helge Ingstad»), 26 helikopter og fem manøverbataljonar.

Etter ei noko naiv nedbemanning av forsvaret på 1990- og byrjinga av 2000-talet, kom alvoret for fullt inn i norsk forsvarsdebatt då Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Sidan har Donald Trump sådd tvil om USAs vilje til å forsvare sine allierte.

Ingenting tyder på at USA vil svikte, men dette har likevel synleggjort prisen Noreg kan måtte betale når landet ikkje kan forsvare seg sjølv.

Eit sterkt norsk forsvar vil vere viktig for å hindre at stormaktene barkar saman på norsk territorium. Nordområda er svært viktig strategisk for Russland, og difor òg for USA. Viss Noreg sjølv kan hevde suvereniteten over land og havområda våre, vil det vere langt mindre provoserande for Russland enn om vi blir avhengig av amerikanske styrkar.

Noreg har lang tradisjon for eit respektfullt og stilltiande samarbeid med Russland, i alt frå forsking og sivile aktivitetar til forsvar. Denne tradisjonen er ein sentral del av den norske sikkerheitspolitikken. Viss Noreg framleis skal ha denne konfliktdempande rolla, må forsvaret vere solid nok til å ta på seg ei reell rolle i havområda.

Det siste året har regjeringa inkludert redningshelikopter og andre utgifter, for å nærme seg Natos krav om å bruke to prosent av BNP på forsvar. Når dei til våren legg fram ei ny langtidsmelding, bør dei flytte fokuset til det som betyr noko: Å skaffe landet eit skikkeleg forsvar.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».