Kluss for tog

Vy må levere de storslagne visjonene navnet lover. Flere sovevogner er et bra sted å starte.

TENK STØRRE: I navnet Vy ligger det en lovnad om storslagne visjoner. Uavhengig av navnevalg, er det på tide at selskapet begynner å tenke stort, i det minste større, skriver BT på lederplass. Roald, Berit / NTB scanpix

Diskusjonen om flere sovevogner på nattogene strandet i den komplette parodi.

Da en togtilhenger fra Trondheim etterlyste bedre muligheter for å sove seg fra by til by, fikk hun et svar fra Vy som avdekker hvilket hinsides byråkrati som styrer det norske togvesenet.

En rekke ulike aktører – Jernbanedirektoratet, Norske tog AS, Bane Nor, Vy og diverse togprodusenter – må involveres hvis flere sovevogner skal bli en realitet. Ifølge Vy må de bestille avgangstider hos Bane Nor og leie tog av Norske tog AS, men initiativet må komme fra direktoratet, som har det overordnede ansvaret.

Dette er New Public Mangagement (NPM) på sitt verste, og sånn kan ikke de norske statsbanene styres. Iallfall ikke når de skal gi innhold til det løfterike navnet Vy.

I navnet Vy ligger det en lovnad om storslagne visjoner. Uavhengig av navnevalg, er det på tide at selskapet begynner å tenke stort, i det minste større.

Tog er et klimavennlig alternativ til fly, men ferden mellom de store byene tar enn så lenge for lang til til å være en reell konkurrent. Nattoget, derimot, er både effektivt og etterspurt. Problemet er altfor skral kapasitet.

I dag er det kun 20 sovevogner i hele Norge, og disse må fordeles på Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. Dessuten gjør billettsystemet det umulig å dele kupé. Konsekvensen er at nattoget både har sprengt kapasitet og kjører halvtomt fra by til by hver natt. Det burde være enkelt å fikse.

«Vy kan på markedsmessige vilkår kjøpe alle sovevogner de trenger, og drifte disse. Om de heller vil leie tog fra et annet selskap så kan de også gjøre det», oppklarte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Det er altså ingen formelle hindringer for å ta nødvendige grep. Det er heller ingen grunn til å stanse der. For hva med fordelsprogrammer, bonuspoeng, egne vogner for folk som vil sove lenger om morgenen?

Mulighetene er uendelige, så lenge folk gjerne vil reise uten sikkerhetskontroll, køer og tapt arbeidstid.

Men ifølge Vy er det ikke planer om mer kapasitet på nattogene i overskuelig fremtid. Det er forbausende passivt.

Etterspørselen etter klimavennlige transportmetoder vil bare fortsette å øke etter hvert som flyskammen brer om seg. Behovet for å gjøre nattoget tilgjengelig for flere er åpenbart. Derfor er det er en gåte at Vy og co. ikke har klart å forvalte en så populær og klimavennlig reiseform bedre.

Det har vært nok kluss for tog. Nå trengs det innovasjon for tog.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».