Det haster for politihuset

Politiet i Bergen har ventet på nytt bygg i 15 år. Det er utrolig at Justisdepartementet ikke har tatt grep før.

Publisert Publisert

STORE PLANER: Allerede i 2005 begynte planene om nytt politihus på den såkalte «trekanttomten» ved Store Lungegårdsvann. Utrederne gjør klokt i å utvide nedslagsfeltet i jakten på alternative tomter, skriver BT på lederplass. Foto: Odd E. Nerbø

Politihuset i Allehelgens gate har vært utdatert i årevis, men bergenspolitiet sliter fortsatt med elendige arbeidsforhold og en politiarrest som bryter menneskerettslige standarder.

Ideelt sett burde et nytt politihus ligge i sentrum, men nå åpner utrederne for både Minde, Kronstad, Laksevåg og Sandviken. Det er fornuftig. Hvis det skal bli noe politihus i overskuelig fremtid, må det tenkes nytt om lokalisering.

Les også

Åpner for nytt politihus på Minde og Kronstad

Allerede i 2005 begynte planene om nytt politihus på den såkalte «trekanttomten» ved Store Lungegårdsvann. De siste 15 årene har det vært urovekkende liten fremdrift.

Politiet står midt i en gedigen reform, og det er forståelig at nybygg i Bergen ikke har hatt høyeste prioritet hos justisledelsen. De skjerpede sikkerhetskravene som ble innført for offentlige bygg i 2016 har også komplisert planene.

Det er likevel kritikkverdig at verken Justisdepartementet eller Politidirektoratet (POD) har gjort mer for å sikre anstendige arbeidsforhold i et av landets største politidistrikt.

At de nå engasjerer seg aktivt er helt nødvendig for å få fortgang i prosessen.

Et annet problem er at tidligere utredninger har vært mangelfulle, og låst seg fast til sentrum som eneste mulige plassering.

Det er vanskelig å se for seg en mer optimal plassering enn «trekanttomten». Den ligger nær både sentrum, veinettet og andre nødetater. Samtidig er det ikke ukomplisert å forene et statlig gigantbygg tett på byen med de kravene som nå stilles til fremkommelighet og sikkerhet.

Utrederne gjør klokt i å utvide nedslagsfeltet i jakten på alternative tomter.

Nytt politihus er allerede langt på overtid, og mange lider under det.

De knøttsmå arrestcellene mangler dagslys, og luftegården er en parkeringsplass. Politifolkene i vest trenger oppgraderte arbeidsplasser og en moderne operasjonssentral.

Også av hensyn til byplanleggingen må det bli fortgang i planene. «Trekanttomten» er en attraktiv tomt som er egnet for flere formål. Det tar tid å utvikle nytt planverk, og somling i politietaten må ikke få hemme byutviklingen i Bergen.

En såkalt konseptvalgutredning (KVU) som tar hensyn til alle sikkerhetskrav er ventet i november 2019. Da bør Justisdepartementet og POD sørge for at planene om et nytt politihus blir realisert så raskt som mulig. Byen kan ikke vente i 15 år til.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».