• BRUTALT OG VILKÅRLIG: «For å kompensere for opportunismen i forholdet til våre handelspartnere USA, Kina og Saudi-Arabia, bør norske politikere bidra betydelig til å styrke den internasjonale innsatsen mot dødsstraff», mener BT. FOTO: Amnesty International

Dobbeltmoral på norsk

Kampen mot dødsstraff må forsterkes, også i land Norge driver handel med.