Familiepolitikk for barns beste

Støtteordninger for barn og familier må bli mer målrettede.

Publisert: Publisert:

NY UTREDNING: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mottar en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Målet for barne- og familiepolitikken må være å gi alle barn like gode utgangspunkt i livet.

Mandag la et regjeringsoppnevnt utvalg frem en utredning om offentlig støtte til barnefamilier. Utvalget omtaler blant annet barnehage, skolefritidsordning (SFO), kontantstøtte, barnetrygd og foreldrepermisjon.

Et av de viktigste forslagene er å gjøre barnehagen gratis og behovsprøve barnetrygden.

Hovedtrekkene er fornuftige. Forslagene vil være en dreining fra å kontantytelser til tjenester. Mens utdeling av penger gir folk frihet til å bestemme mer selv, gir tjenester som barnehage mulighet til å målrette ressursene der de gjør mest nytte for seg.

Å gi alle barn mulighet til å gå i barnehage, er noe av det viktigste som kan gjøres for å utjevne forskjellene.

Les også

BT mener: Kontantstøtten må ned

Det mest åpenbare forslaget er å fjerne kontantstøtten. Også Brochmann-utvalget, som så på innvandring og integrering, konkluderte med at ordningen må avskaffes.

Kontantstøtten holder flere kvinner utenfor arbeidslivet, og særlig gjelder det for innvandrere.

Norsk barne- og familiepolitikk har vært en suksess over mange tiår. Den har lyktes med å få kvinner ut i arbeidslivet. Nå er det viktig å se hvilke andre utfordringer samfunnet står overfor. De er særlig knyttet til økende innvandring.

For det første er det mange innvandrerkvinner som står utenfor arbeidslivet. Kontantstøtten er et hinder for dem.

For det andre er det en økende barnefattigdom i Norge. Derfor er det fornuftig å behovsprøve barnetrygden, slik utvalget foreslår. De som tjener over en viss sum, mister rettigheten. Samtidig kan de som har behov, få økte ytelser.

Barnetrygden omfordeler fra dem som ikke har barn til dem som har barn. Slik bør det fortsatt være, men det viktigste er å hjelpe dem som trenger det mest.

En tredje utfordring er å integrere innvandrerne i samfunnet. Da er det viktig å hjelpe flere barn av innvandrere inn i fellesarenaer, som barnehager og fritidsaktiviteter.

Les også

Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd

Utvalget foreslår å gjøre barnehage gratis for alle. Det er ikke nødvendigvis rett bruk offentlige midler. Det viktigste er å sørge for at alle har muligheten til å få en barnehageplass uavhengig av familiens økonomi, ikke å gjøre det gratis for dem som uansett har råd til det.

Velmente forslag om gratis barnehage og gratis SFO fører med seg store utgifter. Nye og dyre tiltak bør ikke bli vedtatt uten grundige regnestykker.

Nøkternhet er en dyd, også i familiepolitikken. De som er barn i dag, trenger at dagens politikere tenker langsiktig og ikke innfører nye og dyre velferdsordninger.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».