Regjeringens FHI-kutt er uansvarlig

Folkehelseinstituttet må få bedre tid til å omstille seg slik at kritisk beredskap kan opprettholdes.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarer kraftig mot regjeringens kutt i Folkehelseinstituttets budsjetter.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Regjeringen kutter til sammen 400 millioner kroner i budsjettene til Folkehelseinstituttet (FHI). Årsaken er trangere tider og et allerede sprengt helsebudsjett. Konsekvensen er at 300 FHI-ansatte må slutte.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg advarer om at kuttene gir «ekstremt høy risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre», og at beredskapen vil bli dårligere enn den var før koronapandemien.

Pandemier er fremdeles en av de største truslene mot samfunnet. Beredskapen må gjenspeile dette. Å gjennomføre kuttene som planlagt fremstår derfor som uansvarlig.

Les også

Anslår 100 oppsigelser i FHI

En stor del av kuttene handler om ekstrabevilgninger som FHI har fått i forbindelse med håndtering av koronapandemien. Likevel pålegges FHI å fortsette flere deler av pandemihåndteringen.

Ifølge direktøren vil FHI ha «lav beredskap for håndtering av en forverring av pandemien og for å håndtere eventuelle nye kriser innen de neste to–tre årene».

Dette bør få regjeringen til å reagere. Evalueringene etter både terrorangrepet 22. juli 2011 og av koronapandemien viser at Norge hadde altfor dårlig beredskap.

FHI-budsjettet skal nå ned på 2019-nivå. Den gang kritiserte daværende stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) Solberg-regjeringens kutt.

Nå er Kjerkol selv helseminister og kutter like mye. Men hun har ennå til gode å svare på hvilke konsekvenser kuttene vil ha for beredskapen, og unngår å svare på om hun føler seg trygg på at Norge er godt nok rustet for å håndtere en ny pandemi. Hun nøyer seg med å si at Norge har god beredskap «sammenliknet med andre land».

Les også

VG: FHI tilbyr sluttpakke til alle ansatte – én av fire skal ut

Dette står i sterk kontrast til konklusjonene fra Koronakommisjonen, som slaktet den norske beredskapen da pandemien inntraff. Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte den gang at det var «svært alvorlig at regjeringen har tatt så lett på beredskap».

Nå ser hans egen regjering ut til å gjøre det samme.

Det er forståelig at et strammere statsbudsjett også rammer FHI. Men dette er verken tidspunktet eller måten å gjøre det på.

Regjeringen må sørge for å gjennomføre nødvendige kutt på en måte som gir FHI mulighet til å opprettholde nødvendig beredskap.

Publisert: