Praktisk prising

Billettsystemet for buss og bane må holdes enkelt og forståelig, hele døgnet.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

ENKELT SYSTEM: Reisende må vite at billetten de har, enten det er periodekort eller enkeltbillett, alltid kan benyttes.

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

**Hjulene på bussen** går rundt og rundt, også utenfor rushtiden. Derfor bør passasjerene spres over større tidsrom, men helst uten en kompliserende prising av billettene.

Busstilbudet skal være tilpasset brukeren, ikke motsatt.

I rapporten «Effektiv prising av kollektivtransport» argumenterer Transportøkonomisk institutt (TØI) for at reiser i rushtiden bør være relativt dyrere, og tilsvarende billigere utenfor rushtiden.

Les også:

Les også

Ny rapport: Sett opp bussprisene i rushtiden

Det skal føre til en mer effektiv utnyttelse av busser og bane. Mens kapasiteten er sprengt på toppene om morgenen og ettermiddagen, er det god plass på andre tidspunkter.

Formålet er fornuftig, og løsningen kunne sikkert ha fungert. Folk responderer på økonomiske insentiver; kan man spare penger på å reise en halvtime senere, vil mange trolig gjøre det.

Samme teori ligger bak køprising på biler, som har gitt positive resultater i mange byer. Ved nyttår innføres det tidsdifferensierte bompenger i Bergen. Bilister som kjører i rushtiden må betale mer enn de som reiser på mindre trafikkerte tidspunkt.

Endringen av bompengesystemet har to hovedbegrunnelser: reduserte utslipp og bedre utnyttelse av veisystemet. Differensierte busspriser oppfyller kun ett av disse kriteriene, og kan i verste fall føre til at flere velger bilen.

Les også:

Les også

Går mot ny bybane-omkamp

TØI peker på at høyere takster i rushtiden er effektivt, fordi de som ikke har noe annet valg enn å reise da, må betale prisen. Men argumentet halter. De som må reise i rushtiden, bør ikke straffes med høyere priser.

Køprising på biler kan oppfattes som rimelig fordi det er betaler for videre utbygging av vei og bane, og fordi formålet er bedre byluft og reduserte klimagassutslipp. Differensiering av kollektivpriser vil føles urettferdig, fordi de som må reise i rushtiden subsidierer de som er heldige nok til å ha et alternativ.

Kompliserte systemer hever terskelen for å gå om bord på buss og bane.

Prisene kan likevel heves. Erfaring viser at pris er mindre viktig enn kort reisetid, hyppige avganger og enkle og forutsigbare systemer.

Differensiering av prisene går på akkord med det som har vært en av suksessfaktorene. Reisende må vite at billetten de har, enten det er periodekort eller enkeltbillett, alltid kan benyttes. Mer kompliserte systemer hever terskelen for å gå om bord på buss og bane.

Statens vegvesen kom med samme forslag som TØI i en rapport i februar. Den argumenterte for at tidsdifferensiering vil bidra til mer effektiv utnytting av veiene.

Les også:

Les også

«Dødsveien» fortsatt på vent

Man kan bygge mange veier, bybanelinjer og sette opp flere busser, men om alle reiser på samme tidspunkt, vil kapasiteten raskt bli sprengt. Samtidig vil den samme infrastrukturen stå nærmest ubenyttet på andre tider av døgnet.

At alle starter og slutter på jobb samtidig, er en uting. Samfunnet trenger en endring. Det vil være et gode om flere reiser tidligere eller senere på jobb, og drar tilsvarende hjem. Mer bruk av fleksitid og hjemmekontor hindrer at trafikknettet blir sprengt i rushtiden.

Men slike endringer bør skje uten at det rammer kollektivreisende. De fortjener et godt tilbud, gjennom hele byen.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».