• OPPRØR: Theresa May vert truga med mistillit frå sine eigne partimedlemmer. Ho har hatt eit umogeleg utgangspunkt, for lovnadane som vart gitt til veljarane i 2016 hadde ikkje rot i røynda, meiner Bergens Tidende. FOTO: Matt Dunham, TT NYHETSBYRÅN

Ei umogeleg oppgåve

Brexit var basert på løgner. Løfta som overtydde veljarane var umogeleg å oppfylle.