Kultursentraliseringen fortsetter

Museene i Oslo får nesten alt av regjeringens satsingsmidler neste år. Skjevfordelingen er uheldig.

Publisert:

OSLO-SENTRERT: Kulturminister Trine Skei Grande (V) forsøker å redusere kritikken til en krangel mellom Bergen og Oslo. Det er et billig triks, mener BT. Foto: Tuva Åserud

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er bevilgningen til norske museer økt med 192 millioner kroner. Av disse skal hele 180 millioner gå til museer i Oslo.

Umiddelbart virker det som om regjeringen nedprioriterer museene utenfor hovedstaden, slik Kode-direktør Petter Snare påpeker.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) forsøker å redusere kritikken til en krangel mellom Bergen og Oslo. Det er et billig triks. Snare påpeker en strukturell skjevhet som svekker kulturlivet utenfor Oslo.

Les også

Oslo tar livet av Museums-Norge

Når regjeringen løfter bevilgningene til museene over statsbudsjettet for 2019, er det et viktig signal om at vi ikke bare skal bygge nye og fancy kulturbygg her i landet. Vi må også ta bedre vare på dem vi allerede har.

Men når hele 94 prosent av ekstramidlene går til museer i Oslo, undergraver det intensjonen i forslaget.

Kulturministeren påpeker helt korrekt at Oslo har institusjoner av stor nasjonal betydning. Men det betyr også at Oslo kommune slipper å bevilge en krone til det nye Nasjonalmuseet, fordi staten allerede har tatt det hele og fulle økonomiske ansvaret.

Utenfor hovedstaden er det annerledes. Bergen kommune bruker dobbelt så mye penger på Kode som staten. Kode, som er landets nest største museum, får 26 millioner kroner over statsbudsjettet i 2019. Nasjonalmuseet får 509 millioner.

Museer utenfor må Oslo selv betale forsikring når de låner inn utstillinger, mens staten garanterer for dette beløpet i Oslo. At dette oppleves som urettferdig, bør ikke være overraskende.

Kulturministeren har rett i at økningen i statlige tilskudd til Kode og andre regionale museer har vært betydelig de siste årene. Museene i Hordaland har fått økt sine overføringer med 60 prosent siden 2009.

Statistikken er hyggelig. Men den er også en mager trøst, så lenge museene i Oslo stikker av med en voksende del av statens kake, mens regionale museer må lene seg på økonomisk pressede kommuner.

Les også

Vi tar ikke livet av museums-Norge

Dessuten fortsetter regjeringen sine ostehøvelkutt i driftstilskuddene til norske museer utenfor hovedstaden.

Siden museumsreformen ble satt i verk for fire år siden, er den offentlige driftsstøtten til 50 av de 63 norske museene redusert med 4,5 prosent, ifølge Norsk museumsforbund.

For mange er det dramatisk. De siste tre årene har hele 315 kulturbygg rundt i landet stengt dørene.

Regjeringen ønsker at hele landet skal ha tilgang til gode kulturopplevelser i sunne kulturhus. Da bør den ikke selv bidra til å forsterke sentraliseringen av kulturlivet.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».