Folk treng tydelegare korona-råd frå styresmaktene

Alle må bidra for å stoppe korona-smitten. Då trengst det klare og tydelege råd folk kan følgje.

Publisert Publisert

SMITTEVERN: Marta Mjeldheim ved Bergen legevakt viser korleis dei tilsette tek imot korona-smitta pasientar. Foto: Marita Aarekol

  1. Leserne mener

Talet på korona-smitta i Noreg stig. Sjukdommen smittar raskt, og måndag vart fleire lagtde inn på sjukehus.

No er det på høg tid at kvar og ein av oss tek ansvar for å avgrense spreiing av smitten mest mogeleg.

Me må alle følgje råda som blir gitt frå nasjonale og lokale myndigheiter. Så langt har det handla om å ha god hygiene. Framover kan også strengare restriksjonar kome. Det må me tole.

Eit særleg ansvar kviler på dei som har vore i område med meir utbreidd smitte. Historier om potensielt smitta personar som bryt karantenen og likevel går ut blant folk, har skaka og skremt mange.

Men det er også eit klart behov for tydelegare reglar frå nasjonale helsemyndigheiter. Her har Helsedirektoratet vore for vage og for seint ute.

Så langt har mykje vore overlate til lokale aktørar, som kommunar eller bedrifter. Dei har sjølv måtta ta avgjersler, som kven som bør sitje i karantene og kva arrangement ein bør avlyse.

Les også

Byrådet møtte kulturlivet om koronaviruset. Det blir alkoholforbud og mulige avlysninger.

På grunn av dette, er det no stor skilnad på kva tiltak som blir sett i verk ulike stader i landet.

Eit døme er korleis eit fly frå Bergamo i Nord-Italia landa på Torp søndag utan at passasjerane blei møtte av noka form for smitteverntiltak. Dette sjølv om Bergamo er i ein region Italia har stengt av på grunn av den utbreidde smitten i området.

Kvelden før, på Gardermoen, vart passasjerar som hadde vore i Nord-Italia møtte av helsepersonell i smitteverndrakter.

Når slike tiltak berre blir sett i verk berre nokre stader i landet, vil verknaden vere langt svakare enn den elles kunne vore. Det viser eit klart behov for ei tydelegare samordning og klarare retningslinjer for heile landet.

Les også

Tre i reisefølget er smittet av koronaviruset. Nå venter Jørgen på svar.

Korona-utbrotet er noko heilt nytt, førebels er det mykje helsestyresmaktene heller ikkje veit om viruset og verknadene. Difor er det forståeleg at det er vanskeleg å gi gode råd.

Set ein i verk strenge tiltak for raskt, risikerer ein også at dei verkar overflødige og at folk ikkje tek dei på alvor.

Styresmaktene må likevel gi folk tydelege beskjedar om kva dei no skal gjere, og ikkje gjere. Viss ikkje vil ikkje tiltaka vere effektive nok, og me risikerer at virusspreiinga kjem ut av kontroll.

  • Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.
Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».