Tid for rusreform

Stortinget har et solid flertall for rusreform. Det er en skam hvis de ikke leverer.

Publisert: Publisert:

FORHANDLINGER. Nå har velgerne satt sammen et Storting der 134 av 169 representanter kommer fra partier som ønsker en avkriminalisering av rusmidler. Det må gjenspeiles i regjeringsplattformen. Foto: Håvard Bjelland

Bruken av straff mot rusavhengige borgere har vært en meningsløs bruk av politiressurser og en prinsipielt forfeilet tilnærming til mennesker med et helseproblem.

Kriminaliseringen har ikke fungert.

Nå har velgerne satt sammen et Storting der 134 av 169 representanter kommer fra partier som ønsker en avkriminalisering av rusmidler. Formuleringene varierer fra parti til parti, men det mest grunnleggende er utvetydig: Alle partier utenom Frp og KrF vil at rusavhengige ikke skal straffes.

Selv de to restriktive partiene nevner «alternativer til straff» i sine partiprogrammer for stortingsperioden. Nå er tiden inne for et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk.

Les også

BT mener: Det er på høy tid å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre kvanta narkotika også i Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) liker å smykke seg med reformer. Høyre- og Frp-regjeringen har lagt sin tyngde bak større endringer som skal modernisere Norge. En rusreform vil være en slik endring.

Det sentrale punktet er å fjerne straffesanksjonene for bruk og besittelse av mindre mengder av narkotika. Men det må bare være første skritt på veien. Avkriminalisering må bety at nye prinsipper skal prege hele ruspolitikken. Da trengs en større, mer helhetlig nytenkning på feltet.

Alle gamle moralistiske skylapper må bort.

Heroinassistert behandling er en naturlig del av en slik reform. Det vanligste argumentet mot å bruke heroin i behandlingen har vært at stoffet er forbudt. Det argumentet vil ikke lenger holde vann.

Det samme gjelder sprøyterommene. Nå finnes det kun to sprøyterom i Norge, og de er underlagt strenge begrensninger. Kun heroin kan benyttes, og brukerne kan bare injisere. Med nye prinsipper for ruspolitikken må sprøyterommene omgjøres til fullverdige brukerrom, der flere rusmidler og inntaksformer er lovlig. Samtidig må tilbudet utvides.

Les også

Leder om byrådets rusplan: Ruspolitikk for alle

Les også

Politiet fant amfetamin, ecstasy og stjålne våpen hos høyskolelektor

Når trusselen om bøter og fengselsstraff forsvinner, og politiets rolle i ruspolitikken blir mindre, blir det enda viktigere at helsehjelpen er på plass.

Oppsøkende arbeid må trappes opp. Ventetiden for å få behandlingsplass må ned.

Uansett hvilke partier som ender i regjering, bør regjeringsplattformen inneholde et ambisiøst punkt om rusreform.

Erna Solberg må sette inn en justisminister og en helseminister som er villige til å tenke nytt. Fra dag én må de ta politisk eierskap til en avgjørende snuoperasjon i norsk ruspolitikk.

Nå er det faktisk mulig.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».