Fare for Kafka-prosess

Å tro på varslerne må ikke hindre at dem det blir varslet mot får rettferdig behandling.

Publisert: Publisert:

Foto: Arkivillustrasjon: Marvin Halleraker

Høyre har mottatt 21 varsler om seksuell trakassering, fordelt på tolv personer. Ti av varslene gjelder tidligere leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise.

Alle det er varslet mot blir nektet innsyn i sine egne saker, ifølge DN. Dermed får de verken vite hva varslene gjelder, eller mulighet til å gi sin versjon.

Det er svært uheldig, og strider mot normale regler for saksbehandling. Slik kan ikke lov og orden-partiet Høyre behandle folk.

«Vernet om varslerne veier tyngst i Høyre», sier partiets generalsekretær John-Ragnar Aarset til DN.

Men i sin iver etter å tro på varslerne, risikerer Høyre å ofre rettssikkerheten til dem det blir varslet mot.

I Høyre får varslerne selv bestemme om den det gjelder skal få innsyn. Det strider mot prinsippet om kontradiksjon, som innebærer at alle har rett til å forsvare seg og å imøtegå beskyldninger.

Kontradiksjonsprinsippet er tuftet på erkjennelsen av at en sak har flere sider, og står sentralt både i strafferetten og i arbeidslivet. Det er umulig å sikre rettferdig behandling uten at en sak blir fullt opplyst. Da må alle involverte få muligheten til å gi sin versjon.

Jussprofessor Alf Petter Høgberg ved UiO kaller Høyres fremgangsmåte en uverdig og Kafka-aktig prosess. Professoren har rett i det han sier til DN: Det er vanskelig å forstå at Høyre kan forsvare så omfattende avvik fra alminnelige saksbehandlingsprinsipper.

Prosessen Høyre har stelt i stand kan få alvorlige konsekvenser hvis den ikke justeres.

Partiledelsen bør ikke konkludere uten at dem det er varslet mot er blitt hørt. Det er uredelig, uavhengig av at Riise allerede har fratrådt sin stilling frivillig. Varslersakene kan få karrieremessige konsekvenser for flere.

Ved å garantere for at ingenting kommer ut, har partiet også fratatt seg selv muligheten for å gå videre med straffbare forhold og reagere mot ulovligheter. Slik kan Høyre lett havne i en kinkig situasjon når det blir varslet om alvorlige hendelser.

I ytterste konsekvens kan en slik fremgangsmåte åpne for at folk fritt kan fremme grove beskyldninger, uten å bli konfrontert med om det stemmer, og uten at sannhetsgehalten blir prøvd. At det blir for enkelt å fremme falske anklager, åpner for misbruk av det viktige varslervernet.

Alle saker har flere sider, og det er ikke bare varslerne som trenger beskyttelse. Også dem det blir varslet mot er i en utsatt posisjon, og har krav på rettferdig og rimelig behandling.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».