En halvveis arbeidslinje

Finansminister Siv Jensen ber innvandrerkvinner komme seg ut i jobb, men gir dem kontantstøtte for å bli hjemme. Det henger ikke på greip.

Publisert Publisert

MULIGHETER FOR ALLE: Finansminister Siv Jensen la fredag frem stortingsmeldingen om ulikhet, etter at Stortinget i 2017 ba regjeringen legge frem en melding om «den økende ulikheten i makt og rikdom i Norge». Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringens stortingsmelding om ulikhet ble presentert på fredag. Den slår fast at ulikhetene i Norge er relativt små, men at det trengs tiltak for å få flere i arbeid.

Ifølge Gini-koeffisienten, som brukes til å måle ulikhet i inntekt og formue i et land, var forskjellene lavere i 2017 enn i 2000. Også når en måler gjennomsnittsinntekten i de fattigste og de rikeste husholdningene, er ikke utviklingen urovekkende.

Sammenliknet med andre europeiske land, er ulikhetene små i Norge. Regjeringen bør likevel ta på noe større alvor faren som ligger i at de rikeste seiler ifra.

Regjeringens fokus på barnefattigdom er fornuftig. Det er langt mer problematisk at det fins fattige barn i Norge, og at fattigdommen går i arv, enn at noen få rike drar fra.

Samtidig er det grunn til å stille spørsmål ved noen av tiltakene regjeringen foreslår. Regjeringen ser for eksempel på gratis kjernetid i barnehage for lavtlønte som et treffsikkert tiltak. Arbeiderpartiet kritiserer forslaget for å være en fattigdomsfelle.

Begge har rett, og det illustrerer en utfordring med flere av tiltakene som kan bedre familienes situasjon på kort sikt.

Når tiltaket faller bort med en gang familien tjener litt mer, kan det gjøre terskelen for å gå inn i arbeidslivet høyere. Da er familiene like langt.

Å få flere i arbeid er den viktigste faktoren for å hindre barnefattigdom. Regjeringens satsing på utdanning og ulike tiltak for å få øke yrkesdeltakelsen er på rett spor.

Samtidig insisterer regjeringen på å beholde kontantstøtten, som betyr at staten betaler foreldre for å være hjemmeværende. Derfor blir finansminister Siv Jensens (Frp) oppfordring til innvandrerkvinner hul: «Jeg vil si til dem: Dere må ikke være hjemme med barna deres,» uttalte hun til VG.

Jensen slår også fast at innvandring er den største kilden til ulikhet. Det stemmer ikke. Innvandring gjør ikke folk fattigere.

Menneskene som kommer til Norge og inn i ulikhetsstatistikken får det ikke verre. Det blir derfor feil å portrettere en flyktning fra Syria som et offer for sosiale forskjeller i Norge.

Det Jensen har rett i, er at innvandring gjør ulikhetene større i Norge. Den store asylinnvandringen i 2015 økte forskjellene.

Sosial ulikhet bør ikke brukes som et argument for å kutte asylinnvandringen. Norge kan ikke slutte å ta imot krigsflyktninger fordi det ødelegger statistikken vår.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».