Fem år til i Bergen

Det er bra for både Bergen og landet at TV 2 og staten ble enige om en ny avtale.

NY AVTALE: At staten nå skal bruke 135 millioner kroner i året på å dekke inn selskapets merkostnader ved å være i Bergen, har vært kontroversielt, mener BT. Tuva Åserud

Etter snart ni måneder med seige forhandlinger er Kulturdepartementet og TV 2 blitt enige om å inngå en ny avtale for «levering av kommersielle allmennkringkastingstjenester», som det heter.

Det var på tide med avklaring. Avtalen sikrer at landet har en allmennkringkaster som alternativ til statseide NRK, og de ansatte i Bergen og ved lokalkontorene slipper å leve i uvisshet om jobbene sine. I alle fall frem til avtalen utløper om fem år.

Avtaleteksten slår fast at TV 2 skal ha sentral nyhetsredaksjon utenfor Oslo, at de fleste beslutninger skal tas der, og at de fleste redaksjonelle medarbeidere skal ha dette som arbeidssted. At ledelsen nå varsler oppbemanning i Bergen, er naturlig.

Spesielt gledelig er det at avtalen også tilgodeser uavhengige produsenter. TV 2 pålegges å investere 250 millioner kroner i norsk film og TV-drama i avtaleperioden.

Les også

TV 2-sjefen: – Ein historisk dag

I Norge er det bred enighet om at staten skal legge til rette for at mediene har levelige kår. TV 2 har helt siden starten i 1992 levd godt på en allmennkringkasteravtale med staten.

At staten nå skal bruke 135 millioner kroner i året på å dekke inn selskapets merkostnader ved å være i Bergen, har vært kontroversielt, forståelig nok.

Avtalen er en bekreftelse på regjeringens aktive mediepolitikk, men den bør ikke bli en fast modell for hvordan staten utøver denne politikken i fremtiden.

TV 2s trusler om å flytte fra Bergen har hengt som en mørk sky over forhandlingene. Men Kulturdepartementet har også akseptert TV 2s økonomiske krav som legitime.

Det koster å ha sentral nyhetsredaksjon utenfor Oslo, der regjeringen, Stortinget og de fleste av Norges maktinstitusjoner holder hus.

Det er ingen akutt pengenød som har tvunget frem denne avtalen. Både TV 2 og selskapets eneeiere i det danske medieselskapet Egmont, går med solide overskudd

Men også TV 2 er i ferd med å bli rammet av de fundamentale endringene i medieøkonomien. Selskapet må bruke avtaleperioden på å gjøre seg enda bedre rustet til overgangen fra reklame- til brukerfinansiering.

Les også

NRK prioriterer østlendingene

Avtalen er viktig for å holde den norske offentligheten levende og løpende oppdatert, og for å bevare norsk språk og løfte de lokale meningene og perspektivene.

TV 2 har fått statens velsignelse til å utføre oppdraget fra Bergen i fem år til, under streng kontroll fra Medietilsynet. TV 2 må fortsette å vise seg fortjent til pengene.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».