Bosset må brukes bedre

Matavfall fra Vestlandet må utnyttes bedre, og helst med lokale løsninger.

Publisert:

USORTERT: Bir sorterer ikke matavfall. Derfor brennes det i dag sammen med det øvrige restavfallet. Det er ikke godt nok. Foto: Tor Høvik

Stortinget har vedtatt at alle kommuner må sortere matavfall. Det er et fornuftig krav. I dag sorterer ikke Bir matavfall, og det brennes dermed sammen med det øvrige restavfallet.

Bosset blir brukt til å lage fjernvarme og elektrisitet. Dette er likevel en for dårlig utnyttelse av avfallet. Som seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad uttalte i BT, er det å brenne matavfall nesten som å helle vann i ovnen, og man kaster vekk verdifulle næringsstoffer.

Men dagens alternative løsninger er heller ikke gode nok for Vestlandets del.

Les også

Her brenn matavfall frå Bergen. Det skal det bli slutt på.

På Østlandet brukes matavfall til å lage biogass og biogjødsel. I Bergen er det lite hensiktsmessig med biogassanlegg. På grunn av landbrukets art i denne landsdelen, finnes det et begrenset marked for biogjødsel her.

Å frakte store mengder biogjødsel over fjellet er ikke en ideell løsning på avfallsproblemet.

Derfor er Bir på et fornuftig spor når de forsøker å finne nye måter å utnytte matavfallet på. I samarbeid med lokale bedrifter og forskningsinstitusjoner, prøver de nå å bruke matavfall til å produsere mikroalger og insekter til fiskefôr.

Skal en sirkulær økonomi lykkes, er det avgjørende å finne slike regionale løsninger, der avfallet gjenvinnes med tanke på markedet i landsdelen. Å kun satse på gjenvinningsmetoder som forutsetter langtransport, er uheldig.

Les også

Droppet krav om nullutslipp

Kritikerne har helt rett i at Bir har hengt etter. Det er for tidlig å si hvor vellykkede disse prosjektene er, og hvor stor andel av matavfallet fra regionen som kan gjenvinnes til fôr.

Men å inngå samarbeid med utviklingsbedrifter og forskermiljøer i regionen, for å bruke avfall til å dekke det lokale næringslivets behov, er et eksempel til etterfølgelse.

Politikerne må stille krav om at mengden avfall skal reduseres og at mest mulig skal gjenvinnes. EU har allerede som mål at alt matavfall skal sorteres eller komposteres i husholdningene innen 2023.

Men politikerne må innse at det ikke finnes én standardløsning som passer alle steder. Skal man få størst mulig miljø- og klimaeffekt på sikt, trengs det løsninger som er tilpasset lokal industri og lokalt marked.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».