Et moderne marked

Det norske drosjemonopolet er utdatert. Nye reguleringer må til for å hjelpe taxinæringen inn i fremtiden.

DYRT OG DÅRLIG: Høyre skal behandle et forslag om å deregulere taxinæringen i helgen. Det er fornuftig, skriver BT på lederplass. Det er et gedigent misforhold mellom tilbud og etterspørsel, og drosjeprisene har økt med 65 prosent de siste ti årene. Foto: Marita Aarekol

Publisert:

Omstrukturering av drosjenæringen er et av forslagene Høyres landsmøte skal ta stilling til denne helgen. Et utvalg, ledet av Peter Christian Frølich (H), innstiller på å fjerne ordningen med taxiløyver. En slik deregulering er både fornuftig og fremtidsrettet.

Som utvalget påpeker, er digital teknologi i ferd med å revolusjonere dagens transportløsninger. Det har ingen hensikt å tviholde på utdaterte og dysfunksjonelle reguleringer.

Les også

Høyre vil åpne for folkefinansiering og delingsøkonomi i banksektoren

Et av problemene med dagens ordning er at fylkene får begrense antallet løyver. Det fører til høye etableringshindre, og muligheten til å drive transporttjenester forbeholdes et mindretall. Frølich-utvalget vil fjerne denne antallsbegrensningen, noe som i praksis vil oppheve hele løyveregimet.

Frølich begrunner forslaget med at drosjesystemet i Norge verken er bra for sjåfører, kunder, samfunnet eller miljøet. I tillegg er det Europas dyreste.

Han har støtte fra tunge aktører. Både Delingsøkonomiutvalget, Produktivitetskommisjonen, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet argumenter for å deregulere taxinæringen, samtidig som Uber og lignende selskaper får strengere vilkår. Eftas overvåkingsorgan ESA har dessuten refset regjeringen for at det særnorske drosjemonopolet hemmer konkurranse, og krever at ordningen tilpasses EUs frie marked.

Les også

Drosjer og matbutikker fornyer seg minst

Forbundsleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, mener omstrukturering vil gi dårlige arbeidsforhold og høy pris. Det samme kan sies om løyveordningen. Kravet om at taxivirksomhet skal være et hovederverv har skapt et gedigent misforhold mellom tilbud og etterspørsel. Drosjeprisene har økt med 65 prosent de siste ti årene. Ifølge konkurransedirektør Lars Sørgard skyldes det paradoksalt nok mindre aktivitet i taxinæringen. Overkapasitet og kostbar tomkjøring driver prisnivået opp.

Dagens løyveordning motvirker behovet for fleksible og klimavennlige transporttjenester. Ifølge Norsk Innovasjonsindeks er drosjesentralene Norgestaxi, Oslo Taxi og Bergen Taxi blant de minst innovative storselskapene i Norge. Det er på tide å hjelpe taximarkedet inn i den digitale virkeligheten. Det krever en ny regulering som setter hensynet til konkurranse, forbrukere og miljø foran taxinæringens interesser.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».