Utmattende TV-prosess

TV 2-ledelsen må belite seg, og ta hovedansvaret for å få sluttført forhandlingene om ny konsesjon.

PÅ OVERTID: TV 2s toppsjef Olav Terje Sandnes. «Både Kulturdepartementet og offentligheten må ha et visst grep om hva som er TV 2s planer for hovedkontoret i Bergen, dersom selskapets krav i konsesjonsrunden skal ha legitimitet», mener BT. Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Å søke om statlig konsesjon for å drive kommersiell kringkasting utenfor Oslo, er en frivillig sak. Det er grunn til å minne om dette nå, når forhandlingene mellom TV 2 og Kulturdepartementet om den nye konsesjonen nærmer seg åtte måneder på overtid.

Forsinkelsen er uakseptabel. Den øker usikkerheten for TV 2s ansatte, for Bergens mediemiljø og for alle som mener at den norske offentligheten trenger et alternativ til NRK utenfor Oslo.

Statens krav til konsesjonssøker er presise og enkle. De mest sentrale er at hovedkontoret skal ligge 100 km fra hovedstaden. Det betyr blant annet at majoriteten av de redaksjonelt ansatte og nyhetsredaktøren skal ha arbeidssted i Bergen.

Når staten skal forsyne TV 2 med 135 millioner kroner i året i fem år for å ha hovedkontor i Bergen, er det viktig at ordningen ikke bryter med EUs konkurranseregler.

Les også

TV 2 truer med kutt for lokalkontorene

I tillegg er konsesjonen kun knyttet til TV 2s allmennkringkasteroppdrag, ikke øvrige plattformer som tv2.no og TV 2 Nyhetskanalen. Dette har gjort forhandlingene kompliserte.

Men når TV 2 samtidig velger å utfordre Kulturdepartementet på enkle punkter, som kravet om nyhetsredaktørens arbeidssted, er det ikke rart forhandlingene trekker i langdrag.

I diskusjonene om konsesjonen virker det som om TV 2-ledelsen glemmer å svare på det enkle spørsmålet: Hvorfor skal et lønnsomt selskap som går med overskudd få 675 millioner kroner fra staten de neste fem årene?

TV 2 står riktignok i en krevende nedskjæringsprosess. Når både seere og annonsører forsvinner, og selskapet raskt må etablere en ny forretningsmodell, er det vanskelig å fremme håndfaste vyer for de neste tiårene.

Men både Kulturdepartementet og offentligheten må ha et visst grep om hva som er TV 2s planer for hovedkontoret i Bergen, dersom selskapets krav i konsesjonsrunden skal ha legitimitet.

Les også

Siktet TV 2-medarbeider avskjediget: Politiet mener han har underslått for rundt 20 millioner kroner

TV 2-sjefene har de siste årene stort sett gitt uttrykk for at det å ha hovedkontor i Bergen er en byrde. De har vært lite flinke til å fremme fordelen med å ha vært i byen i 26 år.

Holdningen er lite konstruktiv, og bidrar til å svekke sympatien for TV 2.

For 135 millioner statlige kroner i året bør både Bergen og skattebetalerne over hele landet forvente en mer offensiv holdning til det å drive kringkasting utenfor Oslo. Uttalelser fra TV 2 om mulige nedleggelser av lokalkontorer er ikke betryggende.

Åtte måneders forhandlinger på overtid bør være nok. TV 2-ledelsen må ta et betydelig ansvar for å få konsesjonen i land.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».