• SUBSIDIERT: Når staten bestemmer seg for at straumprisen skal vere ulik for ulike næringar, påverkar det investeringane. Då finn pengane vegen til subsidien i staden for til lønsemda, meiner BT. FOTO: Tor Høvik (Arkiv)

Subsidiert bitcoinsatsing

Elavgifta har blitt problematisk når den fører til store subsidiar til digital gruvedrift.