Gratulerer til irske kvinner

Abort blir lovlig i Irland. Det er grunn til å juble, men abortkampen blir aldri vunnet for siste gang.

JUBEL: Det har vært en lang kamp for irske kvinner, frem til folkeavstemningen forrige uke. Da resultatet ble klart, slapp aktivistene for selvbestemt abort jubelen løs. Clodagh Kilcoyne / X03756

Et overveldende flertall av irske velgere stemte ja i folkeavstemningen om abort før helgen. Med ett unntak, var det flertall for å endre grunnloven i alle valgdistriktene.

På grunn av det åttende grunnlovstillegget fra 1983, har abort i Irland vært omtrent like tilgjengelig som poteter var i 1848. Kun når kvinnens liv er i fare, er abort lovlig.

Det har vært en lang kamp for irske kvinner frem til seieren var klar lørdag. Jubelscenene var deretter. Et betydelig antall irer bosatt i utlandet, reiste også hjem for å delta i valget.

Les også

Rungende ja til abort i Irland

Den reisen har også en symbolsk betydning, siden den eneste utveien for irske kvinner som ønsker å ta abort, er å reise til utlandet. Dette ble lovlig etter en egen folkeavstemning i 1992. Hvert år har tusenvis av irer krysset grensen til Storbritannia og benyttet seg av denne retten.

Denne gangen reiste kvinnene motsatt vei, for å stemme ned abortforbudet.

Ikke alle er i en posisjon til å dra utenlands for å avslutte et svangerskap. Det er et gjennomgående problem, også i andre land, at en streng abortpolitikk går særlig utover mindre ressurssterke kvinner.

SEIER: I Dublin ble det feiret at en lang kamp er over. CLODAGH KILCOYNE / X03756

Dessverre har ikke Irland vært alene om abortmotstand. Katolske Polen har allerede en ekstremt streng abortpolitikk, og for to år siden var landet nær å vedta et totalforbud.

Spania fjernet abortforbudet i 2010, men det er politisk press for å gjeninnføre forbudet eller gjøre politikken enda strengere.

Malta er det eneste EU-landet med en lov som forbyr abort, uten unntak, selv om loven i praksis ikke håndheves dersom det er fare for morens liv.

Les også

Alle visste om jentene hos Nygaard

De europeiske landene står som regel samlet bak det som kalles vestlige verdier, som menneskerettigheter og en liberal rettsstat. Likevel er det store kulturelle og politiske forskjeller. En abortpolitikk som er utenkelig for de fleste nordmenn, er vanlig i land som ligger bare en helgetur unna.

Å fjerne et abortforbud løser ikke alle problemene alene.

Muligheten til å ta abort må også være lett tilgjengelig, uten mange hinder, uten kostnad, uten lange reiseavstander og uten strenge begrensninger.

Nå har irene fått sin ettertrykkelige seier, med to tredjedels flertall i en folkeavstemning.

Men dessverre må ingen tro at denne kampen noen gang vil bli avgjort én gang for alle.