• OPPDRETT: Slaktebåten «Norwegian Gannet» kan overta jobben til både lakseslakteri og brønnbåtar.

Nyvinningar bør ein ønskje velkomen

Slaktebåten «Norwegian Gannet» vil kunne styrke norsk lakseeksport.