Nyttig skatteopprydding

Selvfølgelig skal også privatpersoner som driver storutleie på Airbnb bidra til fellesskapet.  

  • Bergens Tidende
    Bergens Tidende
I KRAFTIG VEKST: På Utne er banksjefens gamle kontor blitt Airbnb-leilighet. "Airbnb er i kraftig vekst, og systemet må være rettferdig. Hvis ikke kan private som leier ut flere boliger få et urettmessig konkurransefortrinn", mener BT.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Skattedirektoratet har presisert: Folk som tjener penger på omfattende utleie av privat bolig over korte tidsrom, skal betale skatt og moms av inntektene sine. Dermed får huseiere som har kastet seg på Airbnb-bølgen en viktig rettesnor.

Avklaringen kommer sent, men er viktig. Så lenge privat utleie kan defineres som «virksomhet», der skattyter har et høyt aktivitetsnivå, skal det regnes som personinntekt. Den skal rapporteres til skattemyndighetene og beskattes.

For øvrig gjelder de samme reglene for Airbnb; Hvis du bare leier ut ett rom, er inntekten skattefri. Leier du ut hele boligen din, kan du tjene inntil 20.000 kroner skattefritt.

Forhåpentlig vil avklaringen føre til at Airbnb ikke utvikler seg til en svart økonomi i Norge.

Airbnb har vokst fort. I dag er det om lag 8000 utleiere her i landet. Rundt 200.000 brukere bestilte bolig i Norge i fjor, og Innovasjon Norge anslår at de til sammen sto for en million overnattinger.

Det er vanskelig å vite om Airbnb og Uber skaper en ny og svart økonomi, men den gir i alle fall muligheter for å skjule inntekter for ligningsmyndighetene.

Slik sett er hotellnæringens klage legitim; Airbnb er i kraftig vekst, og systemet må være rettferdig. Hvis ikke kan private som leier ut flere boliger få et urettmessig konkurransefortrinn.

  • Skattedirektoratet: Nå blir det skatt og moms på Airbnb-utleie.

Begrepet «delingsøkonomi» er misvisende, og har kanskje forledet mange til å tro at privat utveksling av tjenester er unntatt vanlige skatteregler. Uber og Airbnb handler ikke om å dele privat eiendom gratis, men å skaffe seg inntekter via nettsteder for formidling og digitale betalingsløsninger.

Problemet er at lovene ikke er tilpasset den nye næringen. De ble laget lenge før digitale bestillings— og betalingsløsninger så dagens lys.

Både taxinæringen og hotellnæringen bør ha som utgangspunkt at Uber og Airbnb er kommet for å bli, og bør underlegges samme skatteregime som alle andre. Målet må være et rettferdig og forståelig regelverk for alle, ikke særlover for «delingsøkonomien».

En større utfordring er å få internasjonale aktører som Airbnb og Uber til å betale skatt i Norge. Selskapene ønsker seg ryddige skatteregler i alle land, men samtidig kan de paradoksalt nok drive utstrakt skatteplanlegging, ved å overføre overskudd til land med lav selskapsskatt. En løsning på dette må finnes på overnasjonalt nivå, i EU/EØS.

På Abelias rundebordsmøte om deling og økonomi i januar i år lovet finansminister Siv Jensen (Frp) å sette ned et ekspertutvalg som skal utrede spørsmålene rundt Airbnb, Uber og andre tjenester. Inntil utvalget leverer sine konklusjoner, må hun stole på folks samvittighet.

For skattesystemet er basert på tillit, og direktoratets konklusjoner kan sette skatteviljen i den nye økonomien på prøve. Inntil Skatteetaten utvikler enkle og digitale løsninger for rapportering av privat utleie, er den avhengig av at huseierne selv oppgir inntekter fra Airbnb.

For statskassens og skattemoralens del, vil de forhåpentlig gjøre det rette.

Publisert
BT anbefaler

Snart forsvinner BankID på mobil – dette må du gjøre

– Vi oppfordrer alle som har smarttelefon til å laste ned den nye appen allerede nå, sier kommunikasjonssjef for BankAxept.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Skjelt ut av Wolfe. – Det likte jeg godt!

  2. E16 stengt i Ytre Arna etter at stein dundret ned på veien

  3. «Har denne mannen noensinne vært bedre?»

  4. – Deilig å putte igjen

  5. Her strømmer de på for å gjøre gratiskupp: – Vi hadde ikke forventet så mange folk

  6. – Ikke ulykke ved Nordhordlandsbrua