Kontrollen med tvang må bedres

Det trengs et kontrollorgan i psykiatrien som kan overprøve legenes vurdering av tvang. Men dagens ordning må endres.

Publisert: Publisert:

UTVALGSLEDER: Jussprofessor Bjørn Henning Østenstad ledet tvangslovsutvalget, som i sommer foreslo å erstatte dagens kontrollkommisjoner med en nytt og bedre organisert organ. Tuva Wallem Skare

I etterkant av drapene på Kolltveit i Fjell kommune, har det blitt reist en debatt om kontrollkommisjonene i psykiatrien. Broren til den siktede i saken har anmeldt Helse Bergen, på bakgrunn av at kontrollkommisjonen sa nei til tvangsinnleggelse i forkant av drapene.

Helt uavhengig av hva som har skjedd i denne konkrete saken, er det en viktig debatt.

Pasienter som blir utsatt for tvang, må ha mulighet til å klage til et uavhengig organ. Alle former for tvang i psykiatrien er en dramatisk inngripen i et menneskes frihet, og det trengs en ankeinstans som kan vurdere både de juridiske og medisinske sidene av saken.

Les også

Psykiatripasienter må kunne skrives ut mot legenes vilje, mener jussprofessor. Han vil gjøre kontrollfunksjonen mer proff.

Det innebærer at legenes vurdering må kunne overprøves, hvis en tvangsinnleggelse strider mot menneskerettigheter eller andre lover.

Men dagens system med kontrollkommisjoner har svært problematiske sider. Det er på tide å gjøre endringer.

Mange av landets kommisjoner gjør et samvittighetsfullt, solid og godt arbeid. Men systemet er for sårbart, for personavhengig og åpner for stor variasjon i praksis mellom kommisjonene.

I juni la det såkalte tvangslovutvalget frem en utredning, ledet av professor Bjørn Henning Østenstad ved UIB. Utvalget beskriver kontrollkommisjonene som «selvstendige forvaltningsorganer som drives i privat regi av lederne».

Fylkesmannen peker i dag ut medlemmene, men for øvrig er det kommisjonslederen (som regel en advokat eller dommer) som driver arbeidet som et oppdrag på siden av annet virke. Det innebærer eksempelvis at kommisjonene gjerne har adresse og i noen tilfeller brevhode fra et advokatkontor, istedenfor en offentlig etat.

Kommisjonene har, som utvalget beskriver det, «en løs ramme», som står i kontrast til at sakene de behandler har særdeles store konsekvenser for menneskene det angår.

Til tross for at mange kontrollkommisjoner i dag gjør en kompetent og god jobb, er en profesjonalisering og bedre organisering helt nødvendig.

Utvalget foreslår å legge arbeidet under fylkesmannen, og å samle kontrollorganene til all tvangsbruk innen helsevesenet. Det kan være en fornuftig vei videre.

Det bør bli slutt på forvaltningsorganer i privat regi.

Publisert: