Riktig å snu om vindkraft

Regjeringen har tatt en god beslutning når nasjonal vindkraftplan blir droppet.

Publisert Publisert

VINDKRAFT: Regjeringen har funnet ut at det ikke er noen god idé med en nasjonal vindkraftplan. Det er en fornuftig konklusjon. Foto: Eirik Brekke

  1. Leserne mener

En nasjonal rammeplan for vindkraft skulle virke konfliktdempende. Planen skulle gi forutsigbarhet for både utbyggere og lokalmiljøer, ved å avklare hvilke områder som var egnet for vindkraft.

Så feil kan man altså ta. Forslaget har skapt så mye uro, at det eneste fornuftige var å gjøre det regjeringen annonserte torsdag: å legge vekk hele ideen.

Det er mange grunner til at utbygging av vindkraft har ført til så massive protester rundt omkring i landet. Den viktigste er at folk har motsatt seg at urørt natur skal ødelegges for å produsere kraft.

Det ingen grunn til å tro at debatten med dette er over.

Les også

– Ansatte utsettes for trusler i vindkraftsaker

For å nå klimamålene i tide, er det nødvendig å øke produksjonen av fornybar energi – inkludert vindkraft på land.

Men dagens system har skapt unødig frustrasjon. Det er godt at regjeringen har innsett dette, og gjør visse endringer.

Tidsfrist for utbyggere er blant det olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg vil se på. Mange av vindkraftverkene som nå bygges ut, ble gitt godkjenning for lang tid siden. Utbyggere bør ikke kunne ruge på konsesjoner i en evighet.

I sommer skjerpet NVE kravene, slik at utbyggere nå må legge frem en plan for hvordan de skal involvere kommunene. Det er et skritt i rett retning.

Les også

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Flere kommuner har fått seg en overraskelse når vindturbinene blir satt opp, fordi både høyde og utseende på turbinene har endret seg en hel del siden lokalpolitikerne sa sin mening.

Det er dessuten uheldig at kommunene i dag har relativt små inntekter fra vindkraftverkene. Kommuneøkonomi bør ikke være et argument for å gå med på kontroversielle utbygginger, men lokalsamfunnene bør sitte igjen med en større del av verdiskapningen når de må avgi naturområder til vindkraft.

Det bør være mulig å bygge flere vindkraftverk også på land i Norge i fremtiden, men det er en fordel at tempoet nå roes kraftig ned. Det er nødvendig å finne frem til smidigere måter å bygge ut kraftverkene på, som involverer lokalbefolkningen på en helt annen måte.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».