Pendlerfergene må prioriteres

Skyss må sørge for at fergeovergangene lar folk reise til jobb på fornuftige tidspunkt.

MÅ TILPASSE: Fergestrekningen over fjorden er hovedveien til folk. Om Skyss absolutt skal kutte i rutetidene, må de resterende fergeovergangene i det minste tilpasses dagpendlernes behov, skriver BT på lederplass. Bilder viser «Møkstrafjord, den første elektriske fergen i Hordaland. Marita Aarekol

Skyss har kuttet enda en avgang på ruten mellom Skånevik og Utåker i Sunnhordland, ifølge NRK Hordaland. Dermed må de som krysser fjorden om morgenen enten ta fergen 06.15 eller 08.35.

Problemet er at disse tidspunktene ikke er kompatible med mange pendleres arbeidstid.

«Regionen vår kan bli heilt rasert og øydelagd om det ikkje finst ruter som gjer at ein kan pendla til jobb», sier Ap-ordfører i Etne kommune, Siri Klokkerstuen, til NRK.

Det har hun helt rett i.

Om Skyss absolutt skal kutte i rutetidene, må de resterende fergeovergangene i det minste tilpasses dagpendlernes behov.

Årsaken til at Skyss kutter ned på fergeavgangene, er at det tar tid å lade de elektriske fergene som skal erstatte utdaterte og dieseldrevne farkoster.

De nye og utslippsfrie fergene vil redusere forurensningen over fjordene betraktelig, og er et positivt klimatiltak. At fergene må ligge til kai for å lade mellom hver tur er i utgangspunktet en liten pris å betale for grønnere transportårer. Men det forutsetter betydelig klokere planlegging enn det Skyss har lagt for dagen.

«Om dei hadde stengd Danmarks plass i pendlartrafikken om morgonen, kva ville folk sagt då», spør en av de utsatte pendlerne.

Sammenligningen er ikke søkt. Fergestrekningen over fjorden er hovedveien til folk, en strekning mange er avhengig av å krysse for å få hverdagen til å gå rundt.

Klimatiltak på veiene må ikke ødelegge viktig infrastruktur. Folk må kunne komme seg til og fra jobb på fornuftige tidspunkt. Hvis ikke, vil det være umulig å skape oppslutning om nødvendige endringer.

Over hele landet skal over 30 elektriske ferger være i drift i løpet av året. Problemet med ladetid er altså ikke bagatellmessig og lokalt.

Også på Tysnes er de misfornøyd med de nye fergetidene. Politisk ledelse skal ha fått beskjed om at rutene skulle utformes i dialog med kommunen, men i stedet har to pendlerferger gått tapt. Det rammer dem som må krysse mellom Halhjem og Våge for å komme seg på jobb.

Skyss svarer til NRK at selskapet «har realitetsbehandla alle innspela vi har fått frå kommunar og andre interesseaktørar». Det er unødig arrogant å avfeie hele problemstillingen på den måten.

Ingen fergerute er skrevet i stein. Det må gå an å gjøre en revurdering når avgangstidene ikke fungerer for dem som skal reise.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».