Lytt til lokal innsikt

Det er fornuftig å ta kommunene med på råd når tallet på kvoteflyktninger skal settes.

Publisert: Publisert:

INNVANDRING: Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Dmitri Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN

Arbeiderpartiets nye asyl- og flyktningpolitikk innebærer blant annet at tallet på flyktninger skal settes på bakgrunn av forhandlinger mellom regjeringen og Kommune-Norge.

Forslaget har fått tung motbør fra Høyre, som mener et slikt system vil presse innvandringstallene oppover. På Politisk kvarter fremstilte statsminister Erna Solberg (H) det som om Ap vil la kommunene diktere innvandringspolitikken. Det er åpenbart ikke meningen.

Innvandring og integrering krever overordnet statlig styring, men det er både fornuftig og konfliktdempende å ta kommunene med på råd.

Arbeiderpartiet legger ikke skjul på sin overordnede ambisjon om å øke antallet kvoteflyktninger, som styres politisk og ikke av hvor mange som til enhver tid søker asyl.

Men begrunnelsen for å involvere kommunene i større grad er å sikre forutsigbarhet og gjøre det lettere å starte integreringen umiddelbart. Det er fornuftig.

Hvis integreringsprosjektet skal lykkes, må kommunene både bli hørt og gis mulighet til å planlegge hvor mange flyktninger de skal ta imot hvert år.

Høyres innvending er at mange kommuner kappes om å ta imot flere flyktninger, enten fordi det gir ekstra tilskudd av midler og sårt tiltrengte arbeidsplasser, eller på grunn av innvandringsliberale holdninger lokalt. Dermed er det en fare for at mange blir bosatt i kommuner som ikke er i nærheten av å være gode nok på integrering, mener partiet.

En annen innvending er at det blir et sjansespill hvor mange som kommer, og en risiko for at tallene vil variere veldig fra år til år.

Argumentasjonen er underlig. Poenget med å involvere kommunene er jo nettopp å tilpasse antallet flyktninger til de ulike kommunenes evne til å integrere og bosette de som kommer, og å skape forutsigbarhet for alle parter.

Forslaget betyr ikke at kommunene skal bestemme. Det betyr at staten skal dra nytte av lokal innsikt og kompetanse. Det er umulig å oppnå god integreringspolitikk uten et tett og godt samarbeid med Kommune-Norge.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».