Som man roper i skogen

Norske Skog må klare seg uten kunstig åndedrett fra staten.

Publisert Publisert

KONKURSTRUET: Hvis staten kjøper gjelden til Norske Skog, vil det først og fremst redusere tapene til kapitalsterke eiere og gigantinvestorer. Det er ikke statens oppgave, og det er ikke god industripolitikk, skriver BT på lederplass. Foto: Roald Berit / SCANPIX

Papirgiganten Norske Skog er på randen av konkurs. Senterpartiet krever statlig redningsaksjon, og regjeringen vurderer å gripe inn. Det vil være en grov politisk feilvurdering.

Argumentet for statlig inngripen er å sikre om lag tusen arbeidsplasser ved Norske Skogs fabrikker i Halden og Nord-Trøndelag.

Problemet ligger imidlertid ikke hos disse fabrikkene, som gikk med 200 millioner i overskudd i fjor. Det er mor-konsernet Norske Skog som er neddynget i gjeld etter strategiske feiltrinn og ukloke milliardoppkjøp og i det internasjonale markedet.

Statlige midler vil ikke primært redde arbeidsplasser eller bidra til verdiskapning i selskapet, men redusere tapene til kapitalsterke eiere og gigantinvestorer, som Blackstone og Cyrus Capital. Det er ikke statens oppgave, og det er ikke god industripolitikk. Jussprofessor Mads Andenæs mener dessuten slik statsstøtte kan være i strid med EØS-avtalen.

Konkurs vil være alvorlig for de norske fabrikkene, men med så stor lønnsomhet bør det ikke være vanskelig å videreføre driften, eventuelt med nye eiere.

Valgkampen er nok årsaken den plutselige begeistringen for å gi kunstig åndedrett til et skakkjørt, privateid selskap.

Ifølge Einar Lie, professor i økonomisk historie ved UiO, vil statlig inngripen bryte med 30 års politisk praksis. På 70- og 80-tallet florerte det av feilslåtte aksjoner, som man etter hvert tok politisk lærdom av. Men da Norske Skog ville legge ned fabrikken Union Skien – midt i valgkampen 2005 – ble det raskt politisk enighet om å fylle «den næringspolitiske verktøykassen». Dermed åpnet staten for å gå inn på eiersiden i utsatt industri.

«Dette er skoleeksempel på bommerter», skriver Lie i Aftenposten. Han har rett: Man bør ikke drive varig omlegging av politikk fordi en signaltung bedrift risikerer konkurs på et politisk ømtålig tidspunkt.

Norske Skog har en samlet gjeld på over seks milliarder kroner. Å kjøpe opp gjelden, slik Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil, er både kostbart og lite fremtidsrettet.

Norsk skognæring er sentral i det grønne skiftet, og står for en betydelig andel norske arbeidsplasser. Det er positivt at staten støtter skognæringen, men det bør skje gjennom gjennomtenkt, langsiktig satsing, ikke for å dekke tapet til utenlandske kapitalister.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».