Nødvendige innstramminger

Sverige må selv ta konsekvensene av å ha ført en raus asylpolitikk.

IKKE TILPASSET: Flyktninger som ankom den greske øyen Lesbos med båt onsdag. Dagens regelverk er ikke tilpasset det store antallet flyktninger som nå kommer til Europa Alkis Konstantinidis/Scanpix

I forhold til folketallet tar Sverige imot flere asylsøkere enn noe annet land i Europa. Totalt 200.000 asylsøkere er ventet å ankomme Sverige i år. Nå merker svenskene konsekvensene av denne rausheten. Det svenske mottaksapparatet er i ferd med å kollapse. Det eneste reelle alternativet er innstraminger i asylpolitikken.

I går innførte Sverige tilfeldige kontroller på grensene til andre Schengen-land. Beslutningen ble tatt etter en forespørsel fra det svenske Migrasjonsverket, som ikke lenger er i stand til å håndtere de mange asylsøkerne som kommer til landet. Spesielt påpekte Migrasjonsverket at de ikke klarer å gi alle som kommer tak over hodet.

Det handler nok også om at stadig flere svensker har en fiendtlig holdning til innvandrere. En rekke svenske asylmottak er satt i brann. Flyktningene kan ikke få skylden for forbrytelser begått av ekstreme svenske innvandringsmotstandere. Men det er et problem at svenske myndigheter ikke kan garantere sikkerheten til dem som kommer.

Alle land i Europa har et moralsk ansvar for å bidra til å løse flyktningproblemet som har oppstått på grunn av krigen i Syria.

Sverige ber nå andre land om avlastning. I Dagens Næringsliv i går avviste statsminister Erna Solberg tvert at Norge skal ta imot asylsøkere Sverige ikke kan håndtere. Hun har rett i at norske myndigheter nå må konsentrere seg om asylsøkerne som krysser grensen til Norge, og legge til rette for å kunne ta imot dem som kommer på best mulig måte.

  • Les også: Skal skremme asylsøkerne vekk fra Norge
    Andre land i Europa, som så langt har vært lite villige til å ta imot flyktninger og asylsøkere, bør derimot bidra mer. Spesielt gjelder det flere østeuropeiske land, som Ungarn, Tsjekkia og Polen. Dersom EU fortsatt skal føre en felles asylpolitikk, må disse landene slippe inn flere asylsøkere og gi flere opphold. Men det handler ikke bare om å opprettholde det europeiske fellesskapet. Alle land i Europa har et moralsk ansvar for å bidra til å løse flyktningproblemet som har oppstått på grunn av krigen i Syria.

Sverige har i stor grad ført sin egen linje i asylpolitikken. Når Sverige nå sliter med ekstremt mange ankomster, er det i stor grad resultatet av en villet politikk fra svenskenes side. De har ønsket å markere seg som rause, og da er dette først og fremst noe svenskene selv må ta konsekvensene av.

  • Flyktningkollapsen: Verdens flyktningsystem virker ikke. Nettopp derfor overlever det.
    Det betyr ikke at Sverige skal stå alene eller at Norge ikke skal hjelpe naboen i øst når det kniper. Et tett asylsamarbeid er nødvendig for å ta hånd om dem som kommer, hjelpe dem som har krav på beskyttelse og effektivt returnere dem som søker opphold på manglende grunnlag. Det fordrer en samkjøring av asylpolitikken, både mellom de nordiske landene og i Schengen.

Når Sverige nå gjør retrett i asylpolitikken, viser det krystallklart hvor vanskelig det er å ta imot og integrere store mengder immigranter. Det viser også at dagens regelverk ikke er tilpasset det store antallet flyktninger som nå kommer til Europa.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».