Journaler på avveie

At utenlandske konsulenter fikk full tilgang til pasientjournaler, er en full IT-skandale i helsevesenet.