• Det er gode grunner til å diskutere alternative løsninger for E39, for prisen er blitt uakseptabelt høy. Men den debatten må tas uavhengig av ny vei og bane mellom Bergen og Voss, skriver BT på lederplass. FOTO: Ørjan Deisz

Prioriteringspanikk

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø er på villspor når han nå vil nedprioritere Hordfast.