No må pengesekken snørast att i Bergen

Pengebruken veks kraftig i Bergen. Budsjettfleirtalet må bli meir nøkterne i åra som kjem.

Publisert Publisert

EINIGE OM BUDSJETTET: Mikkel Grüner (SV), Marte Mjøs Persen (Ap), Rune Bakervik (Ap), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Øystein Bønes (MDG) og Håkon Pettersen (KrF) signerte budsjettavtalen som byrådet vart einige med SV og Sp onsdag. Foto: Rune Sævig

  1. Leserne mener

Onsdag vart det klart at byrådet – altså Ap, MDG, Venstre og KrF – fekk med seg SV og Sp på ein budsjettavtale for neste år, éi veke før budsjettet skal vedtakast i bystyret.

Avtalen inneber at Bergen kommune skal bruke 104 millionar meir enn byrådet foreslo til neste år.

Ei slik auke i pengebruk kan ikkje halde fram i åra som kjem. Det kviler eit stort ansvar på byrådet for å halde igjen på pengebruken.

Det største tiltaket er 40 millionar kroner til å auke sosialhjelpssatsane. Dei seks partia er òg einige om at sosialhjelpa skal trappast ytterlegare opp i åra som kjem.

Dette SV-gjennomslaget kan òg ende opp med å koste meir, dersom talet på sosialhjelpsmottakarar går opp.

Det reduserer handlingsrommet til bypolitikarane dei neste åra.

Les også

Enige om budsjett for Bergen én uke før fristen

Det mest påfallande med budsjettsemja, er at dei nye utgiftene ikkje kjem som eit resultat av kutt andre stader. Det er knapt ei omprioritering å snakke om i denne avtalen.

Budsjettpartnarane dekker det meste av dei nye satsingane ved å redusere kommunens overskot, ved å ta ekstraordinære utbyte frå kommunale selskap og bruke av avsette midlar.

Denne hausten har vore svært utfordrande for eit byråd som står ganske svakt i bystyret, med berre 25 av 67 mandat bak seg.

Når dei fire partia ikkje får støtte frå verken Høgre eller FNB, må dei få med seg to andre parti. Denne gong vart det SV og Sp.

Det er forståeleg at byrådet ville strekke seg langt for å få SV og Sp med seg i år, slik at dei kan halde fram med å styre byen. No viser dei at byrådet kan finne fleirtal i bystyret, og byen toler eitt dyrt budsjett.

Men byrådet kan ikkje la pengebruken vekse like mykje i åra som kjem. Då må dei halde meir igjen. Framtidige budsjettpartnarar må òg bli betre på å foreslå reelle omprioriteringar i budsjettet, slik at ikkje deira tiltak berre reduserer overskotet eller tar frå oppsparte midlar.

Byrådet skal ha honnør for å halde igjen på eigedomsskatten. Den vart ikkje endra i budsjettavtalen. Det ville blitt langt lettare å auke pengebruken dei neste åra, dersom ein opna døra til å auke desse skatteinntektene.

Kommunen har ikkje plutseleg fått god økonomi. Difor må alle ansvarlege politikarar halde godt på pengesekken.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».