Utbyta bør vente til krisa er over

Næringslivet må vente med dei store utbyteplanane.

Publisert Publisert

Kjell Inge Røkke og hans Aker må, saman med resten av næringslivet, droppe dei store utbyteplanane. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix (Arkiv)

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er 15 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt livesenter for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til livesenteret

«Norsk næringsliv er i krise.» Det skriv Aker-sjef Øyvind Eriksen i eit brev til NHO.

Selskapet har sendt permitteringsvarsel til 6000 av sine 28.000 tilsette. For å møte krisa, har Stortinget vedtatt ei stor krisepakke for å hjelpe både små og store selskap, samt dei som blir permitterte.

Dagens krisetilstand står i skarp kontrast til stoda Aker presenterte då dei la fram sitt resultat i februar. Då foreslo styret eit utbyte på 1,7 milliardar kroner.

Utbytet skal etter planen bli vedteke i april, før det blir utbetalt i mai. Dei planane må leggast på is.

Den økonomiske krisa som er forårsaka av koronasmitten må gjere det heilt umogeleg å betale ut så store utbyte no. Pengane bør ligge igjen i bedriftene.

Aker kunne ikkje vite at krisa skulle slå så hardt inn i norsk økonomi. Det kunne ikkje dei mange andre selskapa som planla utbyte heller gjere.

Difor vil det ikkje vere rett å kritisere Aker eller andre for utbyteplanane frå februar.

Målet med krisepakkane er at næringslivet skal overleve krisa, slik at folk har ein jobb å gå til. For når samfunnet stenger, stoppar svært mykje økonomisk aktivitet.

Nav har fått 45.000 søknader om dagpengar på berre fem dagar. Talet vil truleg bli mykje høgare.

Finanstilsynet ber no bankar og forsikringsselskap om å revurdere utbyte, på grunn av den nye situasjonen.

Overskot er «førstelinjeforsvaret for å dekke økte tap», skriv tilsynet i brevet. Og det gjeld fleire enn berre finanssektoren.

Samfunnet vil merke den økonomiske sida av koronakrisa i lang tid framover. Det vil truleg påverke lønsoppgjeret, statens skatteinntekter og vanlege folks kjøpekraft.

Det er heilt naturleg at det påverkar utbytepolitikken òg.

Scandic-kjeda har allereie annonsert at dei ikkje lenger skal betale utbyte i år. Fleire vil truleg kome etter.

Det er det einaste ansvarlege å gjere no.

  • Hør Koronapodden i appen BT Lytt eller direkte i vinduet nedenfor:
Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».