• BETENKELIG: I et land med Pizza Grandiosa som fremste nasjonalsymbol, er all form for kulturell dannelse velkomment. Men som politisk prosjekt er kanonisering både uforløst og betenkelig. FOTO: Dan P. Neegaard

Kampen om kulturen

Det er vanskelig å se behovet for en offisiell kulturell kanon.