• KLIMAKUTT: – Elferjene vil redusere fylkeskommunens utslepp av klimagassar med 90 prosent. Samla for transportfeltet skal Hordaland fylke kutte utsleppa med 55 prosent fram til 2021. FOTO: Bjørn Erik Larsen (Arkiv)

Rådyr klimasiger

Hordalands innkjøp av elferjer er det einaste rette, men dei er så dyre at fylket treng hjelp frå staten.