Ut av isolasjonen

Forholdene i Bergens sentralarrest er uverdige, og modernisering må prioriteres.

TO CELLER MED DAGSLYS: Politiet skal ikke akseptere at menneskerettighetene blir krenket i politihusets egen kjeller. Nå lover Vest politidistrikt bot og bedring nok en gang, og det skulle bare mangle, mener BT. Foto: Rune Sævig

Publisert:

Vest politidistrikt kan ikke vente på at Bergen skal få nytt politihus, så lenge menneskerettighetene brytes nesten hvert eneste døgn i sentralarresten.

Forholdene er så ille, at mange av de 3500 personene som hvert år havner på en slik celle, blir holdt i isolasjon ulovlig. Situasjonen er uakseptabel.

Forholdene i arresten i Bergen sentrum politistasjon er velkjente. Senest i 2016 var Sivilombudsmannen på besøk, og fant flere kritikkverdige forhold, blant annet ved cellenes utforming.

Nå slår et tilsynsutvalg fast at lite har bedret seg siden den gangen.

Les også

SLAKTER ARRESTEN I BERGEN: – Dårligere forhold enn noen andre steder.

Kun 2 av de 25 arrestcellene har dagslys, flere av dem er knøttsmå, de mangler klokker, det finnes ikke celler for unge under 18 år, luftegården er en parkeringsplass og det er ikke dokumentert lokalt tilsyn de siste to årene.

Grunnen til mangelen på handlekraft kan være at politiet venter på at staten skal vedta bygging av nytt politihus i Bergen. Å toe sine hender inntil det skjer, er lite konstruktivt.

Politiet har i flere år ønsket å bygge på den såkalte «trekanttomten» på Nygårdstangen. I utgangspunktet er det et vel egnet sted for et beredskapshus, med nærhet til brannstasjonen og alle byens viktige innfartsårer.

Men alle vet hvor krevende slike byggesaker kan være, og det kan fremdeles ta tre-fire år før Stortinget bevilger penger til nytt politihus. Arrestsituasjonen er prekær, og må løses lenge før byggesaken finner sin løsning.

Les også

TELTMYSTERIUM I AURLAND LØST: Skremt vekk av oksekalver.

Tilstanden i bergensarresten føyer seg inn i et lite smigrende mønster. I flere tiår har den norske rettsstaten isolert mennesker i politiarresten over lengre tid, rutinemessig og systematisk. I tillegg til Sivilombudsmannen har også FNs og Europarådets torturkomiteer kritisert praksisen.

Isolasjon kan føre til alvorlige psykiske bivirkninger, og helserisikoen øker med hver dag i glattcelle. Dessuten kan det føre til falske tilståelser.

Når den dårlige kvaliteten på cellene i seg selv fører til at alle fanger blir satt i isolasjon, er altså risikoen for personskade og for rettstilstanden desto større.

Politiet skal ikke akseptere at menneskerettighetene blir krenket i politihusets egen kjeller. Nå lover Vest politidistrikt bot og bedring nok en gang, og det skulle bare mangle.

Arrestcellene må bygges om slik at de kan møte kravene i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Da hjelper det ikke med bare nye møbler og fjernsyn.

Også fanger har rett på dagslys, menneskelig kontakt, frisk luft og anstendige omgivelser.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».