Godhetens tyranni

Offentlige tilsynsorgan kan ikke redde alle barn. De skal Selv ikke forsøke, dersom metoden er å invadere alle hjem.